nieuws

Controle VWA reduceert risico

Slagersnieuws

ZUTPHEN – De controles van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) bij de slachterijen leiden tot een zichtbare risicoreductie. Dat zegt Henk Keukens, hoofd van het Laboratorium van de Regio Oost van de VWA.

ZUTPHEN – De controles van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) bij de slachterijen leiden tot een zichtbare risicoreductie. Dat zegt Henk Keukens, hoofd van het Laboratorium van de Regio Oost van de VWA.

In vleeskalveren worden in reguliere monsters nog slechts incidenteel beta-agonisten gevonden. Eind jaren negentig was dat nog het geval in 1 tot 2% van de onderzochte dieren. In pluimvee werd vroeger bij 2% tetracyclines aangetroffen, tegenwoordig is het aantal normoverschrijdingen veel minder.
De VWA hanteert verschillende strategieën voor monstername. Naast de ‘random’ monstername is er de gerichte monstername. Er is een verschuiving merkbaar naar gerichte monstername. De monsters worden genomen op het slachthuis en, in toenemende mate, op de boerderij. De VWA kent ook actiedagen, waarbij veel monsters op dezelfde dag en hetzelfde slachthuis worden genomen. De bemonsteringsfrequentie is in de regelgeving aan de lidstaten voorgeschreven als een percentage van het jaarlijks aantal slachtdieren van de verschillende diersoorten.
De stoffen waarop men onderzoekt zijn groeibevorderaars (34 verschillende stoffen), beta-agonisten (20 stoffen), verboden diergeneesmiddelen (11), antibiotica (50), overige diergeneesmiddelen (55) en contaminanten (40). Groeibevorderaars en antibiotica worden met multi-testen onderzocht. Daarbij wordt eerst gescreend of het er in zit en bij positieve bevinding wordt bepaald om welke stof het gaat.

 

Reageer op dit artikel