nieuws

Consument heeft wél invloed op vleesproductie

Slagersnieuws

DEN HAAG – De vleessector luistert naar de consument en past zijn productiewijzen daar op aan. Nederlanders hebben dan ook zeker invloed op de manier waarop varkensvlees wordt geproduceerd, ook al gaat het meeste ervan naar het buitenland.

Consument heeft wél invloed op vleesproductie

DEN HAAG – De vleessector luistert naar de consument en past zijn productiewijzen daar op aan. Nederlanders hebben dan ook zeker invloed op de manier waarop varkensvlees wordt geproduceerd, ook al gaat het meeste ervan naar het buitenland.

Dat zegt minister Gerda Verburg in antwoord op Kamervragen van fractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. ‘Als de consument vraagt om een tussensegment of biologisch vlees, speelt de sector hierop in’, aldus Verburg in een brief aan de Tweede Kamer.

Hogere eisen
Deze consumentenvraag kan volgens haar naast uit Nederland, ook uit andere lidstaten van de Europese Unie komen. Zo wordt een deel van het Nederlandse varkensvlees, als gevolg van een specifieke marktvraag, volgens hogere standaarden dan de wettelijke minimumeisen voor dierenwelzijn afgezet naar het Verenigd Koninkrijk, meldt Meat & Meal.

Productie
De totale Nederlandse varkensvleesproductie bedroeg in 2008 circa 1.68 miljoen ton. Hiervan werd ruim 410.000 ton in Nederland geconsumeerd. Dit is 25% van de Nederlandse productie. De totale varkensvleesconsumptie in Nederland bedroeg ruim 670.000 ton. Er werd ook circa 260.000 ton ingevoerd.

 

Reageer op dit artikel