nieuws

Cao-voorstel vleessector in beraad

Slagersnieuws

DEN HAAG – De werknemers en werkgevers in de vleessector beraden zich over het cao-bod waarover de onderhandelaars van COV en de vakbonden het vorige week eens werden tijdens de parlementaire barbecue in Den Haag.

Cao-voorstel vleessector in beraad

DEN HAAG – De werknemers en werkgevers in de vleessector beraden zich over het cao-bod waarover de onderhandelaars van COV en de vakbonden het vorige week eens werden tijdens de parlementaire barbecue in Den Haag.

Volgende week dinsdag 14 juli moet duidelijk zijn of de werknemers het voorstel aanvaarden. De COV houdt vandaag ledenvergadering. Op 15 juli zou de nieuwe cao kunnen worden ondertekend. De bonden hebben het voorstel met een positief advies voorgelegd aan hun achterban. Ook binnen de COV is de stemming over het onderhandelingsresultaat positief. Dit laten FNV-onderhandelaar John Klijn en COV-onderhandelaar Richard van der Kruijk het Agrarisch Dagblad weten.

Het onderhandelingsresultaat behelst een cao met een tweejarige looptijd. Er is een totale loonsverhoging van 2,5 procent afgesproken. Per 1 juli 2009 krijgen de werknemers één procent, een half procent per 1 januari 2010, en één procent op 1 juli volgend jaar. Er is verder een eenmalige uitkering van 100 euro afgesproken. Over flexwerkers is afgesproken dat deze in principe onder de cao gaan vallen, mits dat juridisch haalbaar is. Verder bevat de cao afspraken over scholing en andere zaken, waarover in eerste instantie al overeenstemming was bereikt.

 

Reageer op dit artikel