nieuws

Bundeling grootslagers in Meating XL

Slagersnieuws

NIEUW-VENNEP – Ruim 40 ondernemers uit de slagerijsector waren gisteren aanwezig bij de oprichting van Meating XL.

Bundeling grootslagers in Meating XL

NIEUW-VENNEP – Ruim 40 ondernemers uit de slagerijsector waren gisteren aanwezig bij de oprichting van Meating XL.

Dit op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) nieuw ontwikkelde platform voor grootslagers bestaat uit directeuren en/of managers met een generalistische eindverantwoordelijke functie in hun bedrijf (filiaalbedrijven en/of vleesproductiebedrijven). Tijdens de oprichtingsvergadering bij Groenveld Vlees in Nieuw-Vennep presenteerde het oprichtingsbestuur onder leiding van voorzitter Mikel Pouw de doelstellingen en het jaarprogramma van Meating XL. Het nieuwe platform vormt een sectie van de KNS en is bestemd voor KNS-leden die onder de CAO voor het slagersbedrijf vallen en minimaal 15 fte. personeel in dienst hebben.

Beursbezoeken

Belangrijke meerwaarde van een groep als Meating XL vormen de mogelijkheden tot samenwerken (bijvoorbeeld raamovereenkomsten op maat), netwerken en kennisverbreding. Dit loopt als een rode draad door het jaarprogramma voor 2008 met studiereizen naar bedrijven binnen en buiten Nederland en beursbezoeken.
3 en 4 april gaat de groep naar de Slowfoodbeurs in Stuttgart, 17 juni worden zes vooraanstaande foodbedrijven, waaronder Whole Foods Market, in Londen bezocht en in november gaan de deelnemers naar Bedford in Osnabrück. De deelnemersraadvergaderingen in het voor- en najaar vinden plaats bij Peter’s Farm en Ekro/Oukro. Verder wordt in 2008 een opleidingsprogramma voor uitsluitend het hoger en middenkader van de aangesloten bedrijven verzorgd.

De contributie bedraagt € 475,- excl. BTW per jaar. Ondernemers die gisteren niet aanwezig waren, maar hier ook belangstelling voor hebben, kunnen zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier.
In het najaar van 2008 volgt de definitieve vorming van het bestuur van Meating XL.
De bijeenkomst werd afgesloten met een door Groenveld Vlees aangeboden buffet waarbij chef-kok Ton Boer de scepter zwaaide. Voorafgaande hieraan kregen de Meating XL-deelnemers de gelegenheid het bedrijfspand van Groenveld Vlees te bezichtigen.

 
 

Reageer op dit artikel