nieuws

Brusselse politie sluit slagerij na controleactie

Slagersnieuws

BRUSSEL – De Brusselse politie heeft na een controleactie bij verschillende slagerijen een van de zaken laten sluiten, omdat er ernstige problemen waren met de hygiëne. De uitbater stelde ook twee illegalen te werk.

BRUSSEL – De Brusselse politie heeft na een controleactie bij verschillende slagerijen een van de zaken laten sluiten, omdat er ernstige problemen waren met de hygiëne. De uitbater stelde ook twee illegalen te werk.

Bij twee andere slagerszaken troffen de agenten eveneens zwartwerkers aan. Dat meldt het Brusselse parket. Het was bij een controle van een slagerszaak in de Stalingradlaan dat de politie ernstige inbreuken op de hygiëne vaststelde. Zo was de temperatuur in de koelkamers te hoog, waren er sporen van knaagdieren en heerste er een doordringende urinegeur. Bovendien was de houdbaarheidsdatum op heel wat producten verstreken. De zaak werd onmiddellijk gesloten. Twee illegalen die in de slagerszaak aan het werk waren, werden opgepakt en kregen van de Dienst Vreemdelingenzaken het bevel het land te verlaten. Bij een slagerij in de Dansaertstraat stelde de politie dan weer vast dat er sulfiet zat in 7 kilogram merguez-worsten. Die werden ter plekke vernietigd. Ook daar stelde de uitbater twee zwartwerkers te werk.

Een laatste controle van een slagerij op de Lemonnierlaan bracht geen hygiëneproblemen aan het licht, maar opnieuw troffen de agenten een illegaal aan die in het zwart aan het werk was. De controles werden uitgevoerd in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, het intergemeentelijk chemisch labo, de sociale inspectie en de FOD Financiën. Die laatste dienst opende tegen de drie gecontroleerde slagerijen ook dossiers die waarschijnlijk aanleiding zullen geven tot vervolging. 
 

Reageer op dit artikel