nieuws

Aandeel voorverpakt vlees stijgt fors

Slagersnieuws

AMSTERDAM – Het aandeel voorverpakt vlees en vleeswaren is de laatste jaren fors gestegen, tot 84 procent. Dit kwam vooral door het sterk toegenomen marktaandeel van retailers, wat ten koste ging van slagers.

Aandeel voorverpakt vlees stijgt fors

AMSTERDAM – Het aandeel voorverpakt vlees en vleeswaren is de laatste jaren fors gestegen, tot 84 procent. Dit kwam vooral door het sterk toegenomen marktaandeel van retailers, wat ten koste ging van slagers.

Dat stelt het rapport Focus op Agribusiness van ABN Amro, waarin ook de slachterijsector beschreven is. ABN Amro verwacht dat het marktaandeel van voorverpakt vlees nog verder zal toenemen, nu steeds meer supermarkten de bedieningsafdelingen opheffen. Branding van vlees zal de komende jaren eveneens een grotere rol gaan spelen. Vooral in de vleeswarensector hebben bedrijven te lijden onder de sterke marktmacht van retailers. Het rapport raadt de bedrijven dan ook aan zich meer te richten op de wensen van de consument, op het gebied van gemak, gezondheid en duurzaamheid.

In de Nederlandse slachtsector is overcapaciteit door diverse fusies en overnames vrijwel verdwenen, stelt ABN Amro. Na consolidatie zijn enkele sterke slachterijen overgebleven. Behalve de zestig grotere, gespecialiseerde slachterijen zijn er in Nederland zo’n 250 kleinere slachters en zelfslachtende slagers. Het rapport verwacht dat de trend tot internationalisatie en consolidatie in de slachterijsector zich zal voortzetten.

 

Reageer op dit artikel