nieuws

Gangbaar varkensvlees beter voor klimaat dan biologisch

Slagersnieuws

WAGENINGEN – Gangbaar varkensvlees is minder slecht voor het klimaat dan biologisch varkensvlees. Tot deze opmerkelijke conclusie komen onderzoekers uit Wageningen.

Gangbaar varkensvlees beter voor klimaat dan biologisch

WAGENINGEN – Gangbaar varkensvlees is minder slecht voor het klimaat dan biologisch varkensvlees. Tot deze opmerkelijke conclusie komen onderzoekers uit Wageningen.

‘Gangbaar geproduceerd voer levert een hogere broeikasuitstoot dan biologische voer, maar vooral door de betere voederconversie (efficiëntie van omzetting van voer naar vlees) is de totale klimaatbelasting per kg. vlees bij gangbaar varkensvlees lager dan bij biologisch varkensvlees’, stelt een studie uitgevoerd door Blonk Milieu Advies en Wageningen UR.

Broeikasgasbronnen
De belangrijkste bron van broeikasgasuitstoot in de productieketen van varkensvlees is de productie van voer met een aandeel van ongeveer de helft tot tweederde. In de productieketen van voer wordt hierbij 80% van de uitstoot veroorzaakt door de teelt van de gewassen. Methaanemissie uit de mestopslag draagt ongeveer 12 tot 17% bij aan de carbon footprint van conventioneel varkensvlees.

Maatregelen
Mogelijke maatregelen om de broeikasgasuitstoot te verminderen zijn mestvergisting, het verbeteren van de voederconversie van de dieren, het gebruik van natte bijproducten als voeder wat energie voor drogen vermijdt en het opwaarderen van slachtbijproducten.

De conclusies en aanbevelingen sluiten goed aan op het agroconvenant ‘Schoon en Zuinig’ van het ministerie van LNV om te komen tot een kleinere carbon footprint voor varkensvlees.

Download het rapport hier
 

Lees ook:
Tussensegment vlees bedreigt biologisch (21 januari 2010)
AH stapt af van gangbaar varkensvlees (15 januari 2010)

Kijk in ons nieuwsarchief voor:
Alle berichten over vlees en klimaat
Alle berichten over biologisch varkensvlees

Reageer op dit artikel