nieuws

VWA weert 3 miljoen kilo dierlijk product

Slagersnieuws

DEN HAAG – Bij grenscontroles op levende dieren en dierlijke producten werden 1.915 partijen aangehouden vanwege één of meerdere tekortkomingen, zo blijkt uit het jaarverslag over 2007 van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

DEN HAAG – Bij grenscontroles op levende dieren en dierlijke producten werden 1.915 partijen aangehouden vanwege één of meerdere tekortkomingen, zo blijkt uit het jaarverslag over 2007 van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Dit is ongeveer drie procent van het totaal aantal ter keuring aangeboden partijen. In ruim 700 gevallen betrof het omissies in de certificaten. In ongeveer 400 gevallen werden partijen aangehouden voor laboratoriumonderzoek.
Uiteindelijk werden 284 partijen door de VWA definitief geweigerd voor import in de Europese Unie. Circa tweederde van deze zendingen werd teruggestuurd naar het land van oorsprong en ongeveer eenderde hiervan (dierlijke producten) werd ter destructie bestemd. Hierdoor werd bijna 3.000.000 kilo dierlijk product, dat niet aan de vereiste volks- en diergezondheidseisen voldeed, van de Europese markt geweerd.

Inspecties
De VWA deed in 2007 26.548 inspecties op het gebied van veetransport/vlees/dieren(welzijn) en legde naar aanleiding daarvan 1.011 maatregelen op. In 2006 werden er 26.636 inspecties gedaan en 1.297 maatregelen opgelegd. De daling van het maatregelpercentage voor inspecties in 2007 komt volgens de VWA omdat de naleving verbetert. Bovendien werd het afgelopen jaar risicogebaseerd opgetreden; er werd niet opgetreden tegen enkel administratieve overtredingen of andere overtredingen die niet leiden tot een ongeborgd proces (introductie van handhaven met verstand en gevoel).

Volume
Aan vers vlees, slachtafvallen en vleesproducten werden in 2007 9.591 partijen ingevoerd in/door de EU met een productvolume van 125.832.000 kilo. In 2006 waren dit respectievelijk 10.832 partijen met een productvolume van 150.662.000 kilo. Aan pluimveevlees en producten daarvan werden 18.266 partijen ingevoerd in/door de EU met een productvolume van 347.523.000 kilo. In 2006 waren dit respectievelijk 10.678 partijen met een volume van 224.642.000 kilo.

Top5 Consumentenklachten 2007 (2006)
1. voedselvergiftiging (2)
2. roken op werkplek en in openbare gebouwen (1)
3. hygiëneklachten (3)
4. smaak- en geurafwijking (4)
5. vreemd voorwerp in levensmiddelen (5)

Reageer op dit artikel