nieuws

Slager Van Broekhuizen krijgt steun van inwoners Dalfsen

De Slagerij 182

Bewoners uit het Overijsselse Dalfsen die hun plaatselijke slager een hart onder de riem willen steken, zijn een Facebookpagina gestart. Aanleiding is een geschil met de gemeente, die slagerij Van Broekhuizen een dwangsom heeft opgelegd van €5000 per overtreding (roken van vlees), oplopend tot een maximum van €50.000. Van Broekhuizen had een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Dalfsen, omdat de dwangsom onredelijk zou zijn, maar de rechter gaf hem uiteindelijk geen gelijk.

Slager Van Broekhuizen krijgt steun van inwoners Dalfsen
John van Broekhuizen. Archief Vleesmagazine

Inwoners van Dalfsen zijn het niet eens met de actie van de gemeente. Zij hebben een Facebookpagina opgericht met de titel ‘Zorg dat slagerij Broekhuizen in Dalfsen blijft’. De pagina heeft inmiddels bijna 1000 likes.

‘Wij wonen ook twee huizen verderop en hebben binnen en buiten totaal geen last. Ben al bij de slager geweest om te zeggen dat deze actie niet door iedereen in de buurt gesteund wordt’, schrijft Pauline de Mex op de Facebookpagina.

Ook Edwin van Zeijst reageert op de pagina: ‘Een prima initiatief! Ik ben zelf woonachtig in de directe omgeving van de slagerij en ik wil even kwijt dat ik niet klaag! Ik ben voor een levendig centrum en als je in het centrum woont of gaat wonen, dan moet je niet zeuren! Gun elkaar de ruimte om te ondernemen!’

Roken

Slager John van Broekhuizen  groeide uit zijn jasje in Balkbrug en had het voornemen om naar Dalfsen te verhuizen. Daarvoor ging hij eerst naar de gemeente Dalfsen om te vragen of hij daar mocht roken, dit was geen probleem en van Broekhuizen kreeg vergunning om te roken. Enkele omwonenden begonnen te klagen en van Broekhuizen moest van de gemeente de rookpijp op hoogte brengen, dat wil zeggen twee meter boven het hoogste punt in een straal van 25 meter. De omwonenden bleven klagen en de gemeente Dalfsen trok de vergunning weer in. Van Broekhuizen maakte hiertegen bezwaar en deze zaak loopt nog.

Dwangsom

Daarop vooruitlopend heeft de gemeente Dalfsen Van Broekhuizen een dwangsom opgelegd van €5000 per keer roken met een maximum van € 50.000, terwijl van Broekhuizen aan het kijken is welke maatregelen hij kan nemen om de overlast te beperken. De slager wil de dwangsom van tafel hebben, omdat hij wil blijven kunnen roken. Daarom legde hij de zaak voor aan de voorzieningenrechter, maar die gaf hem afgelopen week dus geen gelijk. Volgens de rechter weegt de overlast voor de omwonenden zwaarder dan het belang van Van Broekhuizen om het roken voort te kunnen zetten.

Van Broekhuizen wil geen katalysator of naverbrander op het rookkanaal plaatsen, omdat het wekelijks te veel tijd kost om deze schoon te maken en er brandgevaar bestaat als de filters vol raken. De rookkast is intussen verplaatst naar het pand in Balkbrug waar nu wordt gerookt. Als Van Broekhuizen door de rechter in het gelijk wordt gesteld, verhuist de rookkast weer terug naar Dalfsen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt overwogen om ook de productie weer in Balkbrug te gaan doen.

Reageer op dit artikel