artikel

Buitelaar: ‘Stuur op cijfers die echt kloppen’

De Slagerij 163

Sommige ondernemers sturen hun onderneming op basis van buikgevoel, weet bedrijfsadviseur Jan Buitelaar. ‘Zij die over deze gave beschikken, doen dat over het algemeen uitstekend.’

Buitelaar: ‘Stuur op cijfers die echt kloppen’
Foto: Shutterstock

Echter hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer verschillende activiteiten worden ondernomen, des te lastiger is het om overal het optimale resultaat uit te halen.
Onlangs bezocht ik een ondernemer waar de tussentijdse cijfers een flinke val van de brutowinstmarge lieten zien. De marge was al niet hoog, maar nog 35 minder resulteerde in een verlies onderaan de streep. Hoe kon dat nu? De eerste vraag is dan: ‘Hoe hoog zou de marge eigenlijk moeten zijn?’

U kunt zich daarbij baseren op gegevens uit het verleden (vorig jaar). Het is echter niet gezegd dat de gegevens van vorig jaar wél juist waren. Ik ben er voorstander van om echt uit te rekenen wat de marge theoretisch zou moeten zijn. We beschikken tegenwoordig over tools die in staat zijn om nauwkeurig de brutowinstmarge per winkel en derde kanaal te berekenen. Als we dit goed in beeld brengen, kan objectief worden vastgesteld hoe hoog deze eigenlijk zou moeten zijn.

Jan Buitelaar geeft praktische adviezen. Zo weet hij de bedrijfsresultaten van zijn klanten te verbeteren en hen persoonlijk te laten groeien.

Jan Buitelaar geeft praktische adviezen. Zo weet hij de bedrijfsresultaten van zijn klanten te verbeteren en hen persoonlijk te laten groeien.

‘Garbage in, garbage out’

Eerst moeten we ervoor zorgen dat de gegevens die we gebruiken betrouwbaar zijn. ‘Garbage in, garbage out’ is een uitdrukking die wordt gebruikt om mensen erop te wijzen dat software en regelsystemen alleen maar zinnige informatie kunnen leveren wanneer zij met juiste informatie worden gevoed. Een computersysteem kan nog zo intelligent zijn, wanneer het met onjuiste gegevens wordt gevoed, zal het met zekerheid een onzinnig resultaat genereren. Tegenwoordig wordt de uitdrukking ook veel gebruikt voor diverse niet-technische aangelegenheden. Zoals bij beleidsbeslissingen die tot stand zijn gekomen op basis van onjuiste gegevens.

Bij het betreffende bedrijf gaven de tussentijdse cijfers een brutowinstmarge van 46 procent aan. Dan is een afwijking van 5,5 procent veel te hoog. Om te beginnen hebben we de accountant gevraagd de ingevoerde gegevens nog eens goed te bekijken.

Al snel bleek dat er een deel van de omzet niet of fout was geboekt. Dit leverde een verbetering op van 1,5 procent. Weliswaar verbeterde hierdoor het resultaat, maar nog steeds resteert dan een gat van bijna 4 procent. We werken nu een checklist af waarbij we punt voor punt nalopen of we de oorzaak van het verschil kunnen vinden. Ook al kunnen we het ‘gat’ maar voor de helft dichten, dan nog is een resultaatverbetering te realiseren van meer dan €16.000 op jaarbasis.

Dit is een voorbeeld van zaken door foute informatie. Ik zie ook regelmatig calculaties of gegevens in rapportagesoftware die niet blijken te kloppen, maar waar toch besluiten op worden genomen.

In het kort

  • Blijf kritisch op de informatie die uit uw (informatie)systemen komt
  • Zorg voor een referentiekader (vorig jaar, begroting, berekening)
  • Als het buikgevoel zegt dat het niet klopt, klopt het ook vaak echt niet
  • Kom in actie bij twijfel
  • Laat een ander meekijken; die ziet soms dingen die u niet (meer) ziet
Reageer op dit artikel