Onderzoek naar echte en eerlijke prijs van start op Bio-beurs

Op de Bio-beurs in Zwolle gaat vandaag officieel het onderzoek 'Echte en Eerlijke Prijs' van start. Het project maakt inzichtelijk wat de prijs is van duurzame voedselproducten voor iedere stap in de keten. De Bio-beurs in de IJsselhallen in Zwolle is op woensdag 23 en donderdag 24 januari.

True Pricing, zoals het in kaart brengen van de werkelijk (kost)prijs van producten heet, maakt de werkelijke kosten die gemoeid zijn met de productie van voedsel transparant. Het draagt het bij aan de transitie van de voedselproductieketen van vooral financieel efficiënt naar maatschappelijk inclusief met duurzaam, eerlijk en betaalbaar voedsel voor iedereen.

Deze publiek private samenwerking (PPS) is een initiatief van Stichting Bionext, True Price en Wageningen Economic Research.

Duurzame productie is niet gratis

attachment-001_food-image-VLS11755I01-300x248 De overgang naar duurzame productie is niet gratis, laten de onderzoekers weten. Er worden extra kosten gemaakt en er staan risico’s tegenover. Ook zijn er baten, bijvoorbeeld als de consument bereid is extra te betalen. Anderzijds zijn er maatschappelijke baten, zoals minder klimaatverandering, schoner water, minder gezondheidskosten.

Een eerlijke prijs verdeelt kosten, baten en risico’s over de hele keten. Nu trekken de primaire producenten (boeren) hierbij vaak nog aan het kortste eind. Het bepalen van de echte prijs helpt producenten zo duurzaam mogelijk te produceren, bewuste consumenten het beste product te kiezen en overheden om op de juiste manier de transitie naar duurzaamheid te stimuleren.

Duidelijke, breed gedragen methodiek

In het onderzoeksproject Echte & Eerlijke Prijs werken brancheorganisaties, bedrijven, banken en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van een duidelijke, breed gedragen methodiek voor de berekening van de echte en eerlijke prijs die publiek beschikbaar is en door iedereen gebruikt kan worden.

PPS Echte & Eerlijke Prijs: de achtergrond 

De concepten echte prijs en eerlijke prijs zijn de afgelopen zes jaar ontwikkeld door Stichting Bionext, True Price en Wageningen Economic Research. Aan het onderzoek werken verder mee: Rabobank, ABN AMRO, Stichting EKO, Nederlandse Aardappel Organisatie, GroentenFruit Huis, LTO-Nederland en de Vereniging Biologische Varkenshouders

Het onderzoek wordt medegefinancierd door de TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de TKI Agri & Food.

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Food Technology 2023 voor de vleesbranche

Food Technology 2023 voor de vleesbranche

Op Food Technology komen de werelden van food, beverage en technologie samen. Dit event op 12 en 13 april in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch biedt naast een uitgebreide beursvloer een vol programma met seminars en lezingen. Ook voor de vleesbranche is Food Technology interessant.

Checklist voor verantwoorde duurzaamheidsreclames gelanceerd

Checklist voor verantwoorde duurzaamheidsreclames gelanceerd

BvA netwerk van merkleiders lanceert de Gids voor Duurzaamheidsclaims met bijbehorende Checklist. Met deze gids wil bvA marketeers en hun bureaus ondersteunen bij het maken van verantwoorde reclame op het gebied van duurzaamheid.

270 miljoen subsidie voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

270 miljoen subsidie voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

Het kabinet wil dat de Nederlandse industrie gaat verduurzamen en trekt daarvoor 270 miljoen uit. Bedrijven en instellingen die innoveren of investeren in de vermindering van CO2-uitstoot kunnen gebruikt maken van verschillende subsidies die dit voorjaar open gaan.