nieuws

Cobots als antwoord op personeelsproblematiek

Nieuws 122

Een nieuw fenomeen in de voedselverwerkende bedrijvigheid zijn collaboratieve robots en vergevorderde vormen van digitale automatisering. Op 1 oktober 2019 is het field lab Smart Food Processing geopend bij Food Tech Park in Helmond, dat zich hier specifiek op richt.

Cobots als antwoord op personeelsproblematiek
Burgemeester van Helmond, Elly Blanksma-van den Heuvel, verricht de openingshandeling. Foto's: ANGY PhotoDesign

Elly Blanksma-van den Heuvel, burgemeester van Helmond, verrichte de openingshandeling samen met een indrukwekkende robot. Het veldwerklaboratorium (field lab) heeft als doel ondernemers voedselverwerkende bedrijven bekend te maken met de (on)mogelijkheden van collaboratieve robots en andere vormen van digitale automatisering. Een van de vraagstukken die hieraan ten grondslag liggen, is het toenemende tekort aan personeel.

‘Foodtech is booming’

‘Foodtech is booming! Het field lab Smart Food Processing is een uniek initiatief. Het maakt mij trots dat wij hier in Helmond op het Food Tech Park, in de Brainportregio ons inzetten voor slimme innovaties om te komen tot gezonde(re), circulaire voeding’, aldus Elly Blanksma-van den Heuvel. Door grensverleggende projecten met robotica, hightech en sensoring gaat dit field lab volgens haar daadwerkelijk het verschil maken.

De bundeling van technologieën in Helmond draagt bij aan onder meer een verbeterd en efficiënter productieproces met kleinere footprint. Dat raakt rechtstreeks aan de duurzaamheidsslag die maatschappelijk op allerlei vlakken nagestreefd wordt.

Onderdeel van Cotemaco

Het field lab Smart Food Processing is onderdeel van het interregionale initiatief Cotemaco, dat zich richt op samenwerking tussen mens en machine. Voedselverwerkende bedrijven hebben namelijk te maken met een aantal pittige uitdagingen, stelt Cotemaco:

  • het wordt steeds moeilijker aan gemotiveerd productiepersoneel te komen
  • de prijsdruk neemt verder toe door verhevigde concurrentie
  • Arbo en ergonomie worden steeds belangrijker voor personeel en om personeel te behouden

Cobots

Cobots (collaboratieve robots), die samenwerken met mensen, kunnen MKB-bedrijven helpen bij deze uitdagingen.

Met zeven partners in Noordwest-Europa heeft Food Tech Brainport in samenwerking met High Tech NL het Cotemaco-initiatief opgestart, met als doel voedselverwerkende bedrijven bekend te maken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van cobots en hen kosteloos te begeleiden bij de invoering.

Haalbaarheid toetsen

Het field lab Smart Food Processing wordt mede ondersteund door ruim twintig Cotemaco  Technology Providers, met 10 demonstratie-opstellingen en ondersteuning bij alle aspecten van implementatie, zoals haalbaarheid, business planning maar bijvoorbeeld ook medewerker-tevredenheid.

 

Reageer op dit artikel