nieuws

KNS: ‘Rapporteer alsnog je Informatieplicht Energiebesparing’

Nieuws 357

Ondernemers werden opgeroepen voor 1 juli hun energiebesparende maatregelen in te vullen op het eLoket van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee voldoen zij aan de Informatieplicht Energiebesparing. De KNS roept ondernemers op die niet aan de informatieplicht hebben voldaan dit alsnog te doen.

KNS: ‘Rapporteer alsnog je Informatieplicht Energiebesparing’

Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 ondernemers via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze verplichting komt voort uit de Informatieplicht energiebesparing die vanaf 1 juli van kracht is. Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Met name in de laatste weken is het aantal bedrijven en instellingen dat voldaan heeft aan de informatieplicht sterk gestegen. Naar verwachting blijft die stijging ook na 1 juli zichtbaar.

Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Zij kunnen voor vragen terecht op de websites www.rvo.nl/informatieplicht en www.wattjemoetweten.nl.

Toezicht na 1 juli

Vanaf 2 juli 2019 kunnen de gemeenten en omgevingsdiensten de rapportages opvragen bij RVO.nl. De informatie uit de rapportages gebruiken zij om te controleren of voldaan wordt aan deze plichten. Naar aanleiding van de rapportages kunnen zij aanvullende vragen hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag gerappelleerd worden en, indien nodig, kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog te bewegen om te voldoen aan de informatieplicht.

MKB-Nederland, VNO-NCW en aangesloten branches en regio’s blijven hun achterban informeren over de informatieplicht. Ook RVO gaat door met de uitgebreide voorlichtingscampagne in aanloop naar 5 december, de datum waarvoor de volgende groep bedrijven moet rapporteren.

Bron: KNS

Reageer op dit artikel