nieuws

Benoeming en herbenoemingen in KNS-bestuur

Nieuws 438

Binnen het bestuur van de KNS hebben enkele wisselingen plaatsgehad. Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 24 juni in Mereveld in Utrecht.

Benoeming en herbenoemingen in KNS-bestuur
Foto: KNS

Op de agenda stond een aanpassing van de statuten om zo de tijdelijke herbenoeming van Ad Bergwerff als voorzitter te kunnen realiseren. De vergadering heeft hier positief op gereageerd en daarmee de benoeming bekrachtigd.

Nieuw bestuurslid

Arno de Best is vervolgens als nieuw bestuurslid benoemd. Lida Koelewijn en Herman ter Weele zijn daarnaast herbenoemd in het bestuur voor een periode van vier jaar.

Compleet bestuur

Het complete bestuur bestaat nu uit Ad Bergwerff, Carla van Eijk, Lida Koelewijn, Herman ter Weele, Jan Peter van der Zee, Marco van Strien en Arno de Best.

Reageer op dit artikel