nieuws

Versplatform integreert in de Vereniging van Keurslagers

Nieuws 1120

De ledenraad van de Vereniging van Keurslagers heeft in februari 2019 besloten om zich volledig te gaan concentreren op de Keurslager-leden. Dit om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de rol als resultaatverbeteraar voor de Keurslager ondernemer. Gevolg van deze heroriëntatie is dat de Vereniging alle Keurslager-activiteiten van haar dochter-onderneming Versplatform zal integreren in de Vereniging. Voor enkele medewerkers geldt dat hun arbeidsplaats zal komen te vervallen.

Versplatform integreert in de Vereniging van Keurslagers

De ledenraad van de Vereniging van Keurslagers heeft besloten zich in al haar activiteiten uitsluitend te gaan richten op de belangen van haar leden.

Deel activiteiten Versplatvorm naar VVK

Dat betekent dat de Vereniging van Keurslagers (VVK) deels de activiteiten van dochteronderneming Versplatform zal integreren in de Vereniging van Keurslagers. De dienstverlening van Versplatform aan niet- Keurslager klanten zal in de komende maanden geleidelijk en in samenspraak met de betreffende klanten worden afgebouwd.

Enkele arbeidsplaatsen vervallen

Voor de medewerkers wiens arbeidsplaats hierdoor komt te vervallen geldt dat de werkgelegenheid grotendeels wordt voortgezet bij de Vereniging van Keurslagers. Desondanks zullen er, als gevolg van dit besluit, enkele arbeidsplaatsen helaas komen te vervallen.

Heroriëntatie

Directeur Joep Klaver: ‘Met deze heroriëntatie wordt de VVK weer een Vereniging die volledig is gericht op het versterken van haar leden en het merk Keurslager door een heldere marketingformule en door te werken aan aanhoudende resultaatverbetering door Keurslagers te coachen, trainen en adviseren in ondernemerschap en vaktechnische vaardigheden.’

Eind 2019 zal de strategische heroriëntatie grotendeels zijn gerealiseerd. Per 1 januari 2020 zal de focus dan volledig op de dienstverlening ten behoeve van de Keurslagers komen te liggen.

Reageer op dit artikel