nieuws

Nieuw lab ter ondersteuning NVWA

Nieuws 276

Het Wageningen Food Safety Research (WFSR), een nationaal en Europees referentielaboratorium, is deze week officieel geopend. Het instituut moet onder rmeer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) slagvaardiger maken. De organisatie is een samenvoeging van Rikilt Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de NVWA. De nieuwe organisatie is een onderdeel van Wageningen University & Research.

Nieuw lab ter ondersteuning NVWA
Het Rikilt-gebouw. Foto: NVWA

Minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sprak de medewerkers bij de opening via een videoboodschap toe. ‘Met deze fusie ontstaat een uniek laboratorium voor de voedsel en voederveiligheid in Nederland.’ Volgens Schouten is het nieuwe instituut van omvang flexibel genoeg bij incidenten en crises. Bovendien kan het instituut de laatste innovaties op terrein van voeder- en voedselveiligheid volgen en zich eigen maken. Ze maakte bovendien duidelijk dat burgers en de overheid moeten kunnen vertrouwen op laboratoriumonderzoek van de hoogste kwaliteit.

NVWA vooral gericht op monsteranalyses

Over de reden voor de fusie schreef de bewindsvrouw eerder dat het laboratorium van de NVWA vooral was gericht op monsteranalyses en gezien de omvang niet is staat was om innovaties te benutten. Bovendien kon het niet adequaat en flexibel inspelen op crisissituaties: ‘Voor de NVWA is deze fusie essentieel omdat zij hiermee voor de lange termijn duurzaam ondersteund wordt door het nieuwe laboratorium op het terrein van risico-gebaseerd toezicht en het beleid op het gebied van voeder- en voedselveiligheid.’

Reageer op dit artikel