nieuws

Vleesverwerkers op de Veluwe in de fout

Nieuws 1327

Vijf bedrijven op de Veluwe die vlees verwerken hebben regels overtreden op het gebied van veilig en eerlijk werken. Dat blijkt uit een controle van de Inspectie SZW, uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst. Vier van de bedrijven kregen van de inspectie eerder al boetes opgelegd voor vergelijkbare zaken.

Vleesverwerkers op de Veluwe in de fout

De overtredingen variëren van het niet dragen van verplichte beschermende kleding tot het ontbreken van goede afscherming en andere veiligheidsvoorzieningen. Ook medewerkers van twintig uitzendbureaus werden in het onderzoek betrokken. De inspectie denkt dat een groot deel van hen wordt onderbetaald en dat sprake is van onterechte inhoudingen op het loon.

Slechte urenregistratie

Bij een aantal vleesverwerkers was de urenregistratie onvoldoende. De inspectie vermoedt dan ook dat de werknemers te lange werkdagen maken. In sommige gevallen was er zelfs sprake van nachtarbeid terwijl dat niet bleek uit de arbeidstijdenregistraties.

Bij één vleesverwerker onttrok een werknemer zich aan de controle door snel te verdwijnen. De Inspectie denkt dat deze werknemer niet in Nederland mag werken.

De namen van de bedrijven worden door de inspectie niet bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel