nieuws

Vakbonden staken 29 mei tegen pensioenbeleid kabinet

Nieuws 158

Vakbonden FNV en CNV houden woensdag 29 mei 2019 een collectieve actie om bij het kabinet aan te dringen op goed toekomstbestendig pensioenstelsel. Leden worden opgeroepen het werk gedurende een hele dag neer te leggen. 

Vakbonden staken 29 mei tegen pensioenbeleid kabinet
Foto: archief

‘Ook de leden die werkzaam zijn in uw bedrijfstak, zullen wij oproepen voor onder meer werkonderbrekingen voor kortere of langere duur, alsmede het weigeren van overwerk’, meldt vakbond FNV.

Staking

FNV en CNV roepen de leden op voor de staking op de dag voor Hemelvaart, omdat het kabinet niet tegemoet is gekomen aan het ultimatum dat de bonden stelden om te komen tot een goed pensioenstelsel. ‘Het Kabinet is aangezegd dat bij het niet tot stand komen van een pensioenakkoord vanaf januari 2019 collectieve acties zullen volgen’, aldus FNV.

Kabinet reageert niet

‘Helaas heeft het Kabinet niet gereageerd op ons ultimatum. Dit heeft er toe geleid dat de FNV zich genoodzaakt heeft gezien tot het organiseren van verschillende collectieve acties.’ Tot op heden heeft het kabinet nog steeds niet gereageerd, laat staan dat er sprake is van een pensioenakkoord op onderstaande punten, aldus de FNV.

De formele eisen

1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. Daarom moet de AOW­leeftijd nu direct worden bevroren. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen moeten van tafel.

2. De vakbonden eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen voorkomen kunnen worden. Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.

3. Alle werkenden moeten in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook ZZP’ers en werknemers met onzekere contracten. De vakbonden zijn van mening dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende een verplichte deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden.

Reageer op dit artikel