nieuws

Rechtbank: ‘Online informatie Vlees.nl niet oneerlijk of misleidend’

Nieuws 235

‘De grote hoeveelheid informatie die stichting Vlees.nl online heeft staan is nergens oneerlijk of misleidend.’ Dat is het oordeel van de Haagse rechtbank in een procedure die was aangespannen door actiegroep Varkens in Nood.

Rechtbank: ‘Online informatie Vlees.nl niet oneerlijk of misleidend’
Foto: archief Vleesmagazine

‘Tientallen pagina’s en tekstuele passages zijn tegen het licht gehouden en hebben de juridische toets der kritiek glansrijk doorstaan’, aldus Vlees.nl in een persbericht over de uitkomst van de rechtszaak. De Haagse rechtbank heeft zich onderwerp voor onderwerp, passage voor passage gebogen over bestreden informatie op de website waar de klagers zich niet in kunnen vinden. ‘Het betrof met name de onderwerpen over dierenwelzijn, het slachtproces, verdoving, de varkenshouderij, diergezondheid, dierziektepreventie, antibiotica, salmonella, natuurlijk gedrag, ingrepen, transport, diervoer, duurzaamheid, welzijn & milieu en het internationaal perspectief.’

Neutraal geformuleerd

De ondubbelzinnige lijn in het oordeel van de Haagse rechtbank – zo stelt Vlees.nl in het persbericht – is, dat de informatie op Vlees.nl door de bezoeker prima in de context kan worden gelezen en begrepen: ‘Het is duidelijk wat er staat en van wie het komt. De gemiddelde consument kan de informatie goed wegen en mag in staat worden geacht zo nodig elders zijn licht op te doen, voor zover hij daar al niet door Vlees.nl op wordt gewezen. Teksten zijn neutraal geformuleerd en informatief en zijn nergens oneerlijk of misleidend.’

Flinke steun in rug

‘Het is een flinke steun in de rug, dat de rechter ons zo ondubbelzinnig in het gelijk heeft gesteld’, stelt Dé van de Riet van Vlees.nl. ‘Je moet er toch niet aan denken dat we hier onder de censuur van radicale groepen zouden komen te staan. Zo fundamenteel is deze zaak. Iedereen heeft recht op z’n eigen meningen, ook als deze in het geval van Varkens in Nood niet altijd even steekhoudend zijn. Maar hier heeft de rechter een stevige streep getrokken waar dit soort kleine, maar nogal uitgesproken groepen denken hun opvattingen aan anderen te kunnen opleggen.’

Normaal maatschappelijk verkeer

Stichting Vlees.nl benadrukt zich gesterkt te voelen in het kunnen, willen en moeten verstrekken van gedegen informatie over vlees en de productie daarvan. Ontwikkelingen rond vlees staan ook niet bepaald stil. Van de Riet: ‘We houden ons altijd aanbevolen voor verdere verbetering, voor aanvullingen, voor nieuwe inzichten en zijn altijd bereid tot dialoog, zolang dat maar gebeurt binnen een normaal maatschappelijk verkeer.’

Reageer op dit artikel