nieuws

Stichting Agri Facts: ‘PBL buitengewoon slordig met feiten over vlees en klimaat’

Nieuws 263

‘Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rapporteert buitengewoon slordig over de impact van het eten van vlees op het klimaat.’ Dat stelt Stichting Agri Facts (STAF) naar aanleiding van berichtgeving door PBL over ‘forse klimaatwinst’ die halvering van de vleesconsumptie zou opleveren.

Stichting Agri Facts: ‘PBL buitengewoon slordig met feiten over vlees en klimaat’
Foto: archief Vleesmagazine

‘Vorige maand stelde het PBL zijn eerder genoemde ‘forse klimaatwinst’ die halvering van de vleesconsumptie zou opleveren, al naar beneden toe bij. Aanvankelijk werd de klimaatwinst door het PBL begroot op 25 tot 40 procent minder broeikasgassen. Het instituut meldt nu een percentage van 9′, aldus Stichting Agri Facts (STAF). ‘Dit gebeurde nadat STAF het PBL had verzocht zijn foutieve berichtgeving te corrigeren. STAF had tevens aangegeven een juridische procedure te beginnen als de fout niet hersteld zou worden.’

‘Hardleers’

STAF heeft het PBL opnieuw aangeklaagd, ‘voor hardleersheid en volharding in het foutief informeren van politiek, stakeholders en media over de klimaatwinst bij halvering van de vleesconsumptie’. De stichting schrijft: ‘De nu opgevoerde 9 procent betreft de klimaatwinst wanneer in Europa helemaal geen vlees en andere dierlijke producten meer worden gegeten en ook de akkerbouwproducten in de ban worden gedaan. Wederom geeft het PBL een onjuiste voorstelling van zaken door meerdere in feite irrelevante percentages op te voeren, maar de werkelijke klimaatwinst bij halvering van de vleesconsumptie onbenoemd te laten. Een werkwijze waarbij de feiten worden vertroebeld en verzwegen, is in strijd met de wetenschappelijke kwaliteit die het PBL conform zijn richtlijnen behoort na te streven.’

Correcte klimaatwinst

STAF heeft het PBL verzocht per direct de correcte klimaatwinst te vermelden, die bereikt wordt bij halvering van de vleesconsumptie. ‘Die valt relatief gemakkelijk af te leiden uit het internationale wetenschappelijke onderzoek waarop het PBL zich zegt te baseren’, aldus STAF. ‘Deze bedraagt 2 tot 4 procent minder broeikasgassen, afhankelijk van wat men laat staan: kip, varkensvlees of rundvlees.’

‘PBL schiet ernstig tekort’

Het PBL vervult binnen de opstelling en uitwerking van het Klimaatakkoord de rollen van zowel leverancier van kennis als die van rekenmeester voor de Rijksoverheid. ‘Daarbij hoort een transparante en correcte voorstelling van zaken’, stelt STAF. STAF constateert op basis van voorgaande dat het PBL ‘ernstig tekortschiet in beide rollen, waar het de consumptie van vlees en andere dierlijke producten betreft. STAF heeft het PBL dringend verzocht de wetenschappelijke kwaliteit van zijn uitingen per omgaande op orde te brengen conform de eigen maatstaven voor kwaliteitsborging.’

Reageer op dit artikel