nieuws

PBL verduidelijkt cijfers over broeikasgassen door eten vlees

Nieuws 283

Stichting Agri Facts beticht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van slordige berichtgeving rondom de cijfers over impact van het eten van vlees op het klimaat. Het PBL is zich van geen kwaad bewust en verduidelijkt hun beweringen op hun website.

PBL verduidelijkt cijfers over broeikasgassen door eten vlees
Shutterstock

Begin deze week kwam naar buiten dat PBL zijn eerder genoemde ‘forse klimaatwinst’ die halvering van de vleesconsumptie zou opleveren naar beneden toe heeft bijgesteld. ‘Aanvankelijk werd de klimaatwinst door het PBL begroot op 25 tot 40 procent minder broeikasgassen. Het instituut meldt nu een percentage van 9′, aldus Stichting Agri Facts (STAF).

2-4 procent

Het PBL heeft nu de precieze cijfers bekend gemaakt op hun website en het blijkt dat het halveren van de vleesconsumptie 2–4 procent minder broeikasgassen oplevert. John Spithoven, voorzitter van STAF: ‘Het maakt nogal wat uit of je politiek en samenleving voorhoudt dat halvering van de vleesconsumptie 25–40 procent óf 2–4 procent minder broeikasgassen oplevert. Aan cijfers van het PBL wordt door politiek en samenleving veel waarde gehecht, daarbij is het PBL door de Rijksoverheid aangewezen als rekenmeester voor de uitwerking van het Klimaatakkoord. Wij moeten er dan wel op kunnen vertrouwen dat óók de cijfers over de land- en tuinbouw zorgvuldig tot stand zijn gekomen en met diezelfde zorgvuldigheid zijn gerapporteerd. Dat was hier beslist niet het geval.’

PBL blijft bij uitstoot van 9 procent

‘Het PBL heeft gefundeerd aangegeven dat de uitstoot van landbouwgerelateerde emissies in de EU met 25 tot 40 procent zal dalen als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren eten. De huidige landbouwgerelateerde emissies maken ongeveer 9 procent uit van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. Als alle inwoners van de EU de helft minder van deze dierlijke producten eten levert dit dus 2 tot 4 procent klimaatwinst op (oftewel 25 tot 40 procent van het aandeel van 9 procent dat de landbouw heeft in de totale EU-emissies)’, laat het PBL weten in statement.

 

Reageer op dit artikel