nieuws

Onderzoek naar echte en eerlijke prijs van start op Bio-beurs

Nieuws 170

Op de Bio-beurs in Zwolle gaat vandaag officieel het onderzoek ‘Echte en Eerlijke Prijs’ van start. Het project maakt inzichtelijk wat de prijs is van duurzame voedselproducten voor iedere stap in de keten. De Bio-beurs in de IJsselhallen in Zwolle is op woensdag 23 en donderdag 24 januari.

Onderzoek naar echte en eerlijke prijs van start op Bio-beurs
Namens het ministerie van Landbouw, onderdeel van het Topsectorenbeleid, ondertekent Janneke Blijdorp 'de aftrap' van het onderzoek. Foto: AMR

True Pricing, zoals het in kaart brengen van de werkelijk (kost)prijs van producten heet, maakt de werkelijke kosten die gemoeid zijn met de productie van voedsel transparant. Het draagt het bij aan de transitie van de voedselproductieketen van vooral financieel efficiënt naar maatschappelijk inclusief met duurzaam, eerlijk en betaalbaar voedsel voor iedereen.

Deze publiek private samenwerking (PPS) is een initiatief van Stichting Bionext, True Price en Wageningen Economic Research.

Duurzame productie is niet gratis

Nieuw merk BioVarken voor slagerDe overgang naar duurzame productie is niet gratis, laten de onderzoekers weten. Er worden extra kosten gemaakt en er staan risico’s tegenover. Ook zijn er baten, bijvoorbeeld als de consument bereid is extra te betalen. Anderzijds zijn er maatschappelijke baten, zoals minder klimaatverandering, schoner water, minder gezondheidskosten.

Een eerlijke prijs verdeelt kosten, baten en risico’s over de hele keten. Nu trekken de primaire producenten (boeren) hierbij vaak nog aan het kortste eind. Het bepalen van de echte prijs helpt producenten zo duurzaam mogelijk te produceren, bewuste consumenten het beste product te kiezen en overheden om op de juiste manier de transitie naar duurzaamheid te stimuleren.

Duidelijke, breed gedragen methodiek

In het onderzoeksproject Echte & Eerlijke Prijs werken brancheorganisaties, bedrijven, banken en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van een duidelijke, breed gedragen methodiek voor de berekening van de echte en eerlijke prijs die publiek beschikbaar is en door iedereen gebruikt kan worden.

PPS Echte & Eerlijke Prijs: de achtergrond 

De concepten echte prijs en eerlijke prijs zijn de afgelopen zes jaar ontwikkeld door Stichting Bionext, True Price en Wageningen Economic Research. Aan het onderzoek werken verder mee: Rabobank, ABN AMRO, Stichting EKO, Nederlandse Aardappel Organisatie, GroentenFruit Huis, LTO-Nederland en de Vereniging Biologische Varkenshouders

Het onderzoek wordt medegefinancierd door de TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de TKI Agri & Food.

Reageer op dit artikel