nieuws

Ierse vleesexport naar Nederland in 2018 met €10 miljoen gegroeid

Nieuws 384

De totale uitvoer van Ierland naar Nederland is in 2018 met 10 procent gestegen tot bijna €1 miljard. Het aandeel van rundvlees, varkensvlees en pluimvee groeide met €10 miljoen tot €215 miljoen.

Ierse vleesexport naar Nederland in 2018 met €10 miljoen gegroeid
Afbeelding: Bord Bia

De Ierse export naar Nederland groeide afgelopen jaar met 10 procent tot meer dan €968 miljoen. De opvallende stijgers waren varkensvlees, zuivel en pluimvee. Ook Iers rundvlees blijft belangrijk voor Nederland.

Rapport

Dat Nederland ‘een belangrijke rol speelt in de Ierse export’, blijkt uit het vorige week gepresenteerde rapport ‘Export Performance & Prospects 2018-2019’ van Bord Bia, de Irish Food Board. ‘Nederland is een gezonde groeimarkt voor de Ierse voedingsmiddelenindustrie. De totale uitvoer naar Nederland is in 2018 met 10 procent toegenomen tot meer dan €968 miljoen’, aldus Bord Bia.

Cijfers

De export van zuivelproducten naar Nederland steeg met 20 procent tot €509 miljoen (+€84 miljoen vergeleken met 2017), rundvlees met 4 procent tot €200 miljoen (+€7 miljoen vergeleken met 2017), die van pluimvee met 33 procent tot €7 miljoen (+€2 miljoen vergeleken met 2017) en de export van varkensvlees steeg met 17 procent tot €8 miljoen (+€1 miljoen vergeleken met 2017). De uitvoer van vis, schaal- en schelpdieren daalde echter met 24 procent tot €18 miljoen.

Grootste uitvoer ooit

Ondanks een jaar van valutaschommelingen, politieke onzekerheid en extreme weersomstandigheden, heeft de totale export van Ierse voedingsmiddelen en tuinbouw in 2018 een waarde van €12,1 miljard bereikt, slechts 4 procent minder dan het record in 2017. De Ierse minister van Landbouw, Voedsel en Visserij, Michael Creed, meldde tijdens de presentatie van Bord Bia’s rapport dat de omvang van de Ierse export van voedingsmiddelen het afgelopen jaar de grootste ooit was (+2 procent), waarmee de volumegroei zich voor het negende jaar op rij doorzet. Creed roemde de veerkracht van de Ierse voedingsmiddelenexporteurs: ‘Hoewel de mogelijkheid van een wanordelijke brexit een ongekende strategische uitdaging vormt, heeft de Ierse agrifoodsector zich herhaaldelijk als duurzaam en innovatief bewezen.’

Krachten bundelen

Tijdens de presentatie van de exportcijfers blikte de Ierse minister Creed vooruit: “Markt- en handelsinzichten wijzen erop dat de wereldwijde vraag naar Ierse voedingsmiddelen in 2019 positief zal blijven, maar de potentiële impact van de brexit is natuurlijk een significant risico. In deze omstandigheden is het belangrijker dan ooit dat we als land de krachten bundelen om ons bereik op de wereldmarkt te vergroten en dat wij blijven streven naar de hoogste kwaliteit en onderscheidendheid.” Hij onderstreepte nog eens dat zijn ministerie nauw samenwerkt met Bord Bia om ervoor te zorgen dat Ierse voedingsmiddelen hun wereldwijde sterke reputatie behouden.

Stabiel

Volgens de cijfers van Bord Bia bleven de grootste exportcategorieën van Ierland, vlees en zuivel – die twee derde van de totale uitvoer beslaan – in 2018 stabiel. Tara McCarthy, ceo van Bord Bia, merkte op dat het totale exportvolume het afgelopen jaar in veel categorieën aanzienlijk is toegenomen, hoewel hier wereldwijd schommelende prijzen tegenover stonden. Terwijl Ierse producenten meer exporteerden qua volume (+ 50.000 ton), verminderde de waarde van die uitvoer: ‘De Ierse voedingsmiddelenexporteurs slaagden erin het handelsverkeer te laten groeien in een buitengewoon instabiel jaar. Dat de exportwaarde voor een tweede opeenvolgend jaar de €12 miljard overschreed en er nieuwe volumerecords werden geboekt, is indrukwekkend. Het bewijst dat de Ierse agrifoodsector zeer veerkrachtig, gedreven en ambitieus is en dat deze een uitstekende uitgangspositie heeft om te profiteren van de aanhoudende wereldwijde vraag naar voeding.’

Totale export

De totale rundvleesexport betrof €2,5 miljard (+2 procent), terwijl de exportwaarde van schapenvlees vanwege de hogere prijzen met 15 procent steeg en uitkwam op €315 miljoen. De aanzienlijke prijs zorgde ervoor dat de exportwaarde van varkensvlees dit jaar met 6 procent daalde naar €666 miljoen, ondanks een productiegroei van 4 procent. De totale exportwaarde van levende dieren daalde met 8 procent in 2018 naar €161 miljoen.

Optimistisch

Bord Bia-ceo Tara McCarthy is optimistisch over de marktperspectieven voor de industrie voor het komende jaar: “Voor zuivel en dierlijke eiwitten geldt dat de marktdynamiek positief zal uitwerken voor exportlanden als Ierland. De vraag zal het aanbod blijven overstijgen en nieuwe klanten lijken zich voornamelijk te bevinden in landen die niet zelf in de behoefte aan zuivel en dierlijke eiwitten kunnen voorzien.”

Foto's

Reageer op dit artikel