nieuws

Afdracht premie cao PAWW per 1 januari 2019

Nieuws 623

Voor werknemers uit de slagersbranche is een geheel nieuwe cao afgesloten waarin een aanvullende uitkering is geregeld om de verkorting van de duur en de opbouw van de WW-uitkeringen en de loongerelateerde WGA-uitkeringen te repareren. Dit meldt de KNS.

Afdracht premie cao PAWW per 1 januari 2019
Foto: Shutterstock

Deze aparte cao, heet formeel Cao Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) – sector Dienstverlening – niet (semi) publiek domein sector 4-No. 5, en wordt uitgevoerd door de Stichting PAWW. De Stichting PAWW heeft via haar website laten weten dat de cao op 1 januari 2019 in werking treedt.

De premie van 0,3 procent komt voor rekening van werknemers. Werkgevers ontvangen de komende periode een welkomstbrief van de Stichting PAWW waarin staat beschreven hoe zij zich bij de stichting moeten aanmelden vanwege de premieheffing.

Waarom deze aparte cao?

Per 1 januari 2016 zijn de maximale duur en opbouw van WW-uitkeringen en loongerelateerde WGA-uitkeringen beperkt. De maximale duur is terug gebracht van 38 maanden naar 24 maanden en de opbouw is vanaf het elfde jaar arbeidsverleden een halve maand in plaats van een hele maand.

Deze cao staat los van de Cao voor het Slagersbedrijf.

Uitvoerder regeling

De Cao PAWW en het bijbehorende ‘Aanvullingsreglement Private aanvulling WW en WGA’ worden uitgevoerd door de stichting PAWW. De cao en het reglement zijn van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de slagersbranche en treedt vanaf 1 januari 2019 in werking.

Meer informatie

Voor alle werkgevers in de slagersbranche en hun boekhouder/accountant is een speciaal informatieblad en een toelichting op de berekening van de premie gemaakt. Deze informatie is te vinden op slagers.nl. Informeer je boekhouder over dit nieuwsbericht, want hij moet zijn administratie aanpassen. Op slagers.nl staat ook een informatieblad voor werknemers. Verder vind je informatie op spaww.nl.

Bron: KNS

Reageer op dit artikel