nieuws

NVWA: ‘Dierenwelzijn vaak op orde, maar soms ernstige incidenten’

Nieuws 319

De meeste veehouders in Nederland leven de regels voor dierenwelzijn goed na. Toch stuiten inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tijdens inspecties soms ook op ernstige overtredingen en schrijnende situaties.

NVWA: ‘Dierenwelzijn vaak op orde, maar soms ernstige incidenten’
Welzijnsinspectie in een varkensstal: NVWA-inspecteurs meten de breedte van het hok op. Foto: NVWA

De NVWA heeft ongeveer tweehonderd bedrijven intensiever in beeld, omdat inspecteurs hier ernstige of herhaalde overtredingen hebben geconstateerd. Bij ongeveer twintig van deze bedrijven hebben inspecteurs in 2017 meer dan vijf inspecties moeten uitvoeren, omdat overtredingen niet of niet voldoende waren hersteld . Dat blijkt uit factsheets met resultaten van dierenwelzijnsinspecties over 2017 van de NVWA.

Optreden

De NVWA treedt strafrechtelijk en bestuursrechtelijk op tegen ernstige dierenwelzijnsovertredingen. Bij het strafrechtelijk traject maakt de NVWA proces-verbaal op en stuurt dit in naar het Openbaar Ministerie. Het is vervolgens aan de Officier van Justitie en uiteindelijk de rechter om een passende straf op te leggen. Het bestuursrechtelijk traject is, naast sanctionerend (bestuurlijke boete), ook gericht op herstel. De NVWA kan op basis van bestuursrecht afdwingen dat de situatie voor de dieren snel wordt verbeterd of – als dat niet snel genoeg kan – de dieren voor de nodige diergeneeskundige verzorging overbrengen naar een opslaghouder waar goed voor de dieren wordt gezorgd. Een verbod op het houden van dieren bij overtreding van de dierenwelzijnsregels kan op dit moment alleen door de strafrechter worden opgelegd.

Meldingen

De NVWA krijgt jaarlijks ongeveer 2100 meldingen van verwaarlozing van runderen, schapen, melkgeiten en andere landbouwhuisdieren. Alle meldingen worden door de NVWA beoordeeld. Hierbij kijkt de NVWA of de melding actueel en volledig is en of er sprake is van overtreding van wet- en regelgeving. Ongeveer vier van de tien meldingen zijn aanleiding voor een inspectiebezoek door een inspecteur. In 2016 bleek er bij 33 procent van de onderzochte meldingen daadwerkelijk sprake te zijn van één of meerdere overtredingen. In 2017 was dit 41 procent.

Overige inspecties

Naast de gegevens over dierverwaarlozing bij landbouwhuisdieren, heeft de NVWA ook factsheets over diersoortspecifieke welzijnsinspecties, bij melkgeiten, schapen, paarden, vleeskuikens, nertsen, legkippen, varkens, runderen (melkvee) en gezelschapsdieren openbaar gemaakt.

Er zijn in totaal 39.390 veehouderijbedrijven in Nederland. De NVWA houdt daarom risicogericht toezicht en voert vooral daar inspecties uit waar op basis van meldingen en risicoanalyses de meeste overtredingen te verwachten zijn. De naleefbeelden die deze risicogerichte inspecties en relatief kleine steekproeven opleveren zijn niet representatief voor de naleving in de hele sector. In 2017 zijn 779 van de 39.390 bedrijven bezocht, daarmee was de toezichtintensiteit 2,0 procent.

Reageer op dit artikel