nieuws

Kamervragen over stuntprijzen vlees in supermarkt

Nieuws 250

Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) stelt vragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over berichten in de media dat Nederlandse supermarkten fors meer zijn gaan stunten met goedkoop kippen-, varkens- en rundvlees.

Kamervragen over stuntprijzen vlees in supermarkt
Archief Vleesmagazine

De Groot vraagt zich af of het klopt dat het aantal vleesaanbiedingen van supermarkten in Nederland sinds 2015 is gestegen en of de minister het standpunt van het Voedingscentrum deelt dat we gemiddeld per persoon in Nederland minder vlees moeten consumeren.

Dierenwelzijn verbeteren

Ook wil het Kamerlid weten hoe deze kortingen passen in het beleid om dierenwelzijn over de gehele breedte te verbeteren en hoe de lagere prijzen zich verhouden met de visie van de minister over kringlooplandbouw en een eerlijkere prijs voor producenten. Tot slot roept De Groot de minister op om een stevig gesprek aan te gaan met de supermarkten over hun verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn.

Reageer op dit artikel