nieuws

Marketingrapport Slagersbranche 2018 verschenen

Nieuws 620

Het Marketingrapport Slagersbranche 2018 is afgelopen week verschenen. Marktdata.nl heeft een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder slagerijen in Nederland, de onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het rapport.

Marketingrapport Slagersbranche 2018 verschenen

Het Marketingrapport Slagersbranche 2018 biedt een actueel en compleet overzicht van de branchestructuur, het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de slagersbranche in Nederland.

Groothandel favoriete inkoopkanaal

Uit het rapport blijkt dat de groothandel het favoriete inkoopkanaal van slagers is. Slagerijen besteden het grootste deel van de inkoopwaarde van handelsproducten en grondstoffen bij de groothandel. Het onderzoeksrapport toont de inkoopwaardeaandelen van de verschillende inkoopkanalen en het aandeel slagerijen dat gebruik maakt van een specifiek inkoopkanaal.

Blauwdruk voor marketingbeleid

Het oriëntatie- en inkoopgedrag van slagerijen is helder in beeld gebracht. Voor producent, groothandel en branche gerelateerde organisaties is het van essentieel belang de doelgroep succesvol te kunnen benaderen en de eigen marktpositie te kennen. Het rapport is de ideale blauwdruk voor het marketingbeleid van toeleveranciers en branche gerelateerde organisaties.

Het onderzoek

Het onderzoek is objectief en onafhankelijk uitgevoerd. Hierdoor bevat het marketingrapport geen gekleurde analyses maar enkel zuivere management- en marktinformatie over de Nederlandse slagersbranche.

De branchestructuur en financiële kengetallen zijn in kaart gebracht. De data-analyses en het onderzoek zijn uitgevoerd onder bedrijven die in het Handelsregister staan ingeschreven onder de SBI-code 47221 (winkels in vlees en vleeswaren). Daarnaast zijn cijfers van onder meer het CBS verwerkt in de rapportage.

Het onderzoeksrapport verschijnt, afhankelijk van de marktvraag, iedere drie jaar.

Reageer op dit artikel