nieuws

Website dagvandeslager.nl is digitaal erfgoed

Nieuws 239

In het kader van een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wordt de website dagvandeslager.nl gearchiveerd en voor de lange termijn bewaard. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)

Website dagvandeslager.nl is digitaal erfgoed

De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. Sinds een aantal jaren worden ook uitgaven van De Slager en SlagersLeven gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek.

Digitaal erfgoed

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die door de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Dagvandeslager.nl

De Dag van de Slager is een initiatief van Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb). De Koninklijke Nederlandse Slagers voert dit project in opdracht van Sovvb uit.

Reageer op dit artikel