nieuws

COV: ‘Openbaarmaking Naleefmonitor geeft positieve prikkel voor verdere verbetering’

Nieuws 480

De COV reageert positief op de nieuwe Naleefmonitor van de NVWA, waarbij controlegegevens rond dierenwelzijn en hygiëne nu ook per bedrijf openbaar zijn gemaakt. ‘De COV is voorstander van meer transparantie om het consumentenvertrouwen een extra impuls te helpen geven. Zo is het positief, dat duidelijk is hoe goed ondernemingen in de regel presteren en waar individuele bedrijven wellicht nog puntjes op de i moeten zetten’, zegt voorzitter Jos Goebbels.

COV: ‘Openbaarmaking Naleefmonitor geeft positieve prikkel voor verdere verbetering’
Foto: COV

Het publiceren van gegevens op bedrijfsniveaus vergt wel extra zorgvuldigheid in het trekken van algemene conclusies, zo waarschuwt voorzitter Jos Goebbels van de COV. ‘Het moet niet zo zijn dat een negatieve uitslag gebaseerd op één controle bij één bedrijf maatgevend wordt voor het beeld van de hele bedrijfstak rond de algehele naleving van wet en regelgeving.

Trots op resultaten

Jos Goebbels: akkoord. Foto: Koos Groenewold.

Voorzitter COV Jos Goebbels. Foto: Koos Groenewold.

De COV constateert dat 99 procent van alle slachtdieren voor ruim 95 procent verwerkt wordt binnen strikte eisen ten aanzien van hygiënisch slachten. Geconstateerde tekortkomingen worden bovendien – onder het permanente toezicht van de NVWA – ter plekke direct gecorrigeerd met het oog op een onberispelijk product. Goebbels: ‘Ik ben niet alleen trots op de resultaten, maar met name ook op het feit, dat onze slachterijen als eerste binnen de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie deze monitoringsgegevens openbaar hebben, en bovendien als eerste en dus enige land binnen Europa.’

Goede scores dierenwelzijn

Goebbels is tenslotte verheugd over de goede scores rond dierenwelzijn. ‘We zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met allerhande videomateriaal en tal van maatschappelijke discussies. In die zin is het prettig, dat de Naleefmonitor aantoont, dat er geen sprake is van misstanden en dat de NVWA bevestigt dat het dierenwelzijn in de bedrijfsprocessen goed is geborgd.’

Reageer op dit artikel