nieuws

Nieuwe blockchain voor varkensvlees biedt transparantie

Nieuws 463

Met behulp van blockchaintechnologie wordt de volledige varkensketen in beeld gebracht, van de temperatuur in de stal tot de grondstoffen van het voer aan toe, met hogere kwaliteit én voedselveiligheid als resultaat.

Nieuwe blockchain voor varkensvlees biedt transparantie
Foto: archief Vleesmagazine

Het Nederlandse Agritech-bedrijf AgOS en de Frievar-varkensketen starten per direct met een uitgebreid pilotproject. Hierin wordt alle bestaande informatie van de gehele keten bijeengebracht; in iedere stap van het proces worden gegevens aangeleverd, door álle partners in de keten. Hierdoor ontstaat van ieder stuk vlees een digitaal paspoort waarin een schat aan informatie is terug te vinden. De eerste resultaten van de pilot worden eind 2018 verwacht.

Van staltemperatuur tot medicijngebruik

Sidney Richards en Pieter Klapwijk, twee van de founders van AgOS, stellen dat de blockchain de aangesloten partijen in staat stelt meer garanties te geven over de kwaliteit en herkomst van het vlees. ‘Door gebruik van de blockchaintechnologie kan eenmaal ingevoerde data niet ongemerkt aangepast worden en door het combineren van data uit verschillende bronnen zal het invoeren van onjuiste data eerder opvallen. Eindafnemers kunnen precies zien of aan al hun eisen aan het vlees is voldaan, van de kwaliteit en grondstoffen van het voer, tot het medicijngebruik en de stalruimte aan toe.’

Hogere kwaliteit en veiligheid

Over de voordelen van dit project is Cor van Doorn (Frievar) duidelijk: ‘Door iedere stap van het proces vast te leggen verkrijgen we een veel betere informatievoorziening. Dit stelt ons in staat om het proces over de héle keten te verbeteren, in plaats van iedere verwerker zijn eigen deel, met als gevolg hogere kwaliteit en veiligheid.’ Als voorbeeld geeft John Lorist, mede-eigenaar van Frievar, dat van een vertraagd varkenstransport. ‘Voorheen wisten wij alleen het tijdstip van inladen en slachten van de varkens, maar niet dat van aankomst bij het slachthuis. Door al deze stappen vast te leggen, zowel vanuit de transporteur als vanuit het slachthuis, kunnen we in kaart brengen of de varkens wel voldoende gerust hebben na een onverwacht oponthoud onderweg. Maar we kunnen ook het effect hiervan op de kwaliteit van het vlees inzichtelijk maken.’

Reageer op dit artikel