nieuws

Bord Bia sluit zich aan bij UN Global Compact

Nieuws 517

De Ierse voedingsmiddelenorganisatie Bord Bia/Irish Food Board heeft zich aangesloten bij ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen: de Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC). Bedrijven en aandeelhouders willen een wereld die duurzamer en socialer is.

Bord Bia sluit zich aan bij UN Global Compact
Links: CEO van Bord Bia/Irish Food Board Tara McCarthy samen met Sue Allchurch, Chief of Participant Relations, Fund Raising and Communications van de United Nations Global Compact bij Bord Bia's officiële toetreding tot UN Global Compact in New York. Foto: Bord Bia

Door zich te verbinden aan de Global Compact verplichten de deelnemers zich eraan te tien Universele Principes van de UNGC toe te passen in hun strategieën, bedrijfsvoering en managementsystemen. Die verplichtingen variëren van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding; de leden doen periodiek verslag over de voortgang aan UN Global Compact.

17 ontwikkelingsdoelen

Daarbij worden bedrijven en organisaties gevraagd de kansen die de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs) bieden, op te pakken en hun missie, visie en strategie ermee in lijn te brengen.

De UNGC is in 2000 opgericht door de Verenigde Naties en kent op dit moment al meer dan 13.000 bedrijven en stakeholders uit meer dan 160 landen die zich aan de werelddoelen hebben gecommitteerd. Ierland, dat voor Nederland een belangrijke leverancier is van grasgevoerd   rundvlees, zet sterk in op verdere verduurzaming van haar productiewijze.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Leden van de United Nations Global Compact verplichten zich de tien Universele Principes van de UNGC – met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding – toe te passen in hun strategieën, bedrijfsvoering en managementsystemen en doen periodiek verslag over de voortgang aan UN Global Compact. Daarbij worden bedrijven en organisaties gevraagd de kansen die de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs) bieden, op te pakken en hun missie, visie en strategie ermee in lijn te brengen.

Nationaal duurzaamheidsprogramma Origin Green

Tara McCarthy, CEO van Bord Bia/Irish Food Board: ‘Het lidmaatschap van de UNGC onderstreept de inzet van de Irish Food Board om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling binnen de Ierse voedingsmiddelenindustrie te promoten door de ontwikkeling van Origin Green, het Ierse nationale duurzaamheidsprogramma.’

Het lidmaatschap van de UNGC biedt Bord Bia/Irish Food Board toegang tot verschillende internationale stakeholders en middelen. Door het delen van optimale werkmethoden, richtlijnen en zich ontwikkelende oplossingen kunnen mondiale duurzaamheidsuitdagingen worden aangepakt en particuliere bedrijven worden ondersteund in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Tara McCarthy vervolgt: ‘Het lidmaatschap biedt ons de mooie kans om samen te werken met de UNGC waardoor we kennis, ervaring en ideeën kunnen delen om wereldwijd duurzaamheidsdoelen te behalen.’

Belangrijke principes

Belangrijke principes van de UNGC zijn communicatie en samenwerking met alle leden. Deelnemers worden aangemoedigd om belanghebbenden en het publiek te informeren over hun betrokkenheid bij de Global Compact. Van leden wordt bovendien verwacht dat ze andere bedrijven en belanghebbenden actief aanmoedigen om deel te nemen aan de UN Global Compact en samenwerkingsprojecten.

Reageer op dit artikel