nieuws

Varkens in Nood wil openbare livestream Nederlandse slachthuizen

Nieuws 1482

Varkens in Nood is een petitie gestart voor verplicht cameratoezicht op de gehele slachtlijn in alle slachthuizen. ‘Een openbare livestream moet voor iedereen zichtbaar maken wat er precies misgaat in Nederlandse slachthuizen en hoe vaak dat gebeurt’, zo stelt de dierenwelzijnsorganisatie.

Varkens in Nood wil openbare livestream Nederlandse slachthuizen

Deze week maakte RTL Nieuws bekend dat de NVWA in ruim twee jaar tijd 48 boetes heeft opgelegd aan negentien slachthuizen voor ernstige misstanden bij het aanvoeren en doden van dieren. ‘In de opgevraagde rapporten van de NVWA staan schokkende voorbeelden van dieren die levend worden gevild en gewonde varkens die krijsend verdrinken in heet water’, aldus Varkens in Nood.

Bewust verzwegen

Vorig jaar was er veel ophef over de vreselijke undercoverbeelden uit een Belgisch slachthuis in Tielt. Toenmalig staatssecretaris Van Dam zei daarover: ‘We hebben geen aanwijzingen dat zoiets wat in België is gebeurd, ook in Nederland zou gebeuren.’ Nu blijkt dus – stelt Varkens in Nood – dat de NVWA ‘destijds wel degelijk beschikte over dergelijke aanwijzingen, maar dat de inspectiedienst deze informatie bewust verzweeg’. De dierenwelzijnsorganisatie: ‘De NVWA weigert ook om de namen vrij te geven van de betreffende slachthuizen. De inspectiedienst vindt de economische belangen van bedrijven zoals gebruikelijk zwaarder wegen dan transparantie naar consumenten.’

Dagelijks akelige incidenten

Het onderzoek van RTL Nieuws bevat alleen incidenten die zijn geregistreerd door de NVWA. ‘Uit gesprekken met werknemers van slachthuizen blijkt echter dat veel voorvallen bewust niet worden gerapporteerd. Het is zo goed als zeker dat er ook in Nederlandse slachthuizen dagelijks akelige incidenten plaatsvinden’, aldus Varkens in Nood.

Cameratoezicht

Varkens in Nood voerde vorig jaar al intensief campagne voor verplicht cameratoezicht in slachthuizen. Staatssecretaris Van Dam maakte destijds echter alleen afspraken met enkele grote slachthuizen over vrijwillig cameratoezicht. Dit vrijwillige toezicht is uiteraard nooit gerealiseerd.

‘Wij vinden het onacceptabel dat productiedieren aan het einde van hun treurige bestaan ook nog eens op gruwelijke wijze om het leven worden gebracht in slecht functionerende slachthuizen’, zegt Varkens in Nood-directeur Hans Baaij. ‘De NVWA is duidelijk niet gemotiveerd om daadwerkelijk iets te doen aan deze structurele wantoestanden. De enige oplossing is onafhankelijk cameratoezicht op de slachtlijn.’

Reageer op dit artikel