nieuws

NVWA vindt verboden sulfiet in gehakt

Nieuws 6610

De NVWA heeft geconstateerd dat een beperkt aantal vleesverwerkende bedrijven het additief sulfiet gebruikten om vlees een verse kleur te geven terwijl dit verboden is. De NVWA kwam het sulfiet-gebruik op het spoor tijdens een inspectie bij een producent van diepvriesgehakt.

NVWA vindt verboden sulfiet in gehakt

Aanleiding was volgens de voedsel en waren-dienst een melding over maskeren van bedorven vlees met sulfiet. Het vlees bleek niet bedorven, maar gebruik van sulfiet kon wel worden bevestigd. De bevinding leidde tot het uit de handel halen van 200 ton gehakt. Na verder onderzoek bij de leverancier van het additief kwam de NVWA nog meer bedrijven op het spoor die sulfiet gebruikten. In totaal trof de NVWA bij 13 vleesverwerkers sulfiet aan in het vlees. Ze kregen een bestuurlijke boete.

Inspecties

In totaal heeft de NVWA een beperkte groep van 21 slagers geïnspecteerd naar aanleiding van onderzoek naar de leveranties van de sulfietverstrekker. Hierbij werden ook monsters genomen van gehakt. Van de bezochte bedrijven gaf het merendeel direct toe het additief sulfiet in gehakt en gehaktproducten te hebben gebruikt. Bij hen werd het gehakt in beslag genomen, bemonsterd en vernietigd. Bij andere bedrijven gaven de in het NVWA-lab onderzochte monsters de doorslag. Een van de monsters bevatte bijna 5 gram sulfiet per kilogram vlees.

NVWA beboet 13 bedrijven voor illegaal sulfietgebruik

Boetes

Voor illegaal sulfietgebruik kregen in totaal 13 bedrijven een bestuurlijke boete. Verder zijn er ook nog bij vier bedrijven boetes uitgedeeld voor andere overtredingen zoals slechte hygiëne of roken op de werkvloer. Ook deelde de NVWA schriftelijke waarschuwingen uit. Bij herinspectie bleek dat de bedrijven waarbij in het gehakt sulfiet was aangetroffen de toevoeging inmiddels niet meer gebruiken.

Aandacht

De voedselwaakhond verwacht niet dat deze praktijk op grotere schaal voorkomt, maar zal de komende tijd bij inspecties aandacht blijven besteden aan verboden additieven. De NVWA heeft de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en de Vereniging van Keurslagers ingelicht over de bevindingen.

KNS roept slagers op per direct te stoppen met gebruik

De KNS roept slagers op om per direct te stoppen met het gebruik van dit middel. Daarnaast adviseert de KNS slagers om kritisch te onderzoeken welke bestanddelen er in middelen en kruidenmelanges voor (gemalen) vlees zitten. Sulfiet mag hier als additief niet in zitten. Neem contact op met de leverancier als er twijfel is over de juistheid van het etiket of als er onduidelijkheid is over ingrediënten. Gebruik alleen middelen waarvan zeker is dat het additief sulfiet er niet in zit.
De KNS is enorm geschrokken door het feit dat er slagers zijn die bewust verboden middelen toepassen. Los van het feit dat de kans op een boete groot is, wordt de slagersbranche hierdoor in diskrediet gebracht.

De KNS plaatst ook kritische kanttekeningen bij de rol van sommige groothandels/specerijenfirma’s. De slagerijen vertrouwen op de betrouwbaarheid en kennis van deze bedrijven en moeten er van uit kunnen gaan dat er alleen middelen aangeboden worden die toegestaan zijn voor toepassing bij de slagers.

Verboden

Het gebruik van het additief sulfiet in gehakt is al decennia verboden. Sulfiet kleurt oud verkleurd vlees weer rood en dit kan daardoor de indruk geven dat het vers is. Naast dat sulfiet kan worden gebruikt om slechte kwaliteit te verhullen is het een bekende allergene stof. Hierdoor bestaat het risico op een overgevoeligheidsreactie. Het sulfiet is wel toegestaan in bijvoorbeeld wijn, gedroogde vruchten en geschrapte aardappelen. Indien meer dan 10 mg/kg sulfiet aanwezig is in een levensmiddel moet het als allergeen worden vermeld op de verpakking of (beschikbaar zijn) op de plaats van verkoop. Leveranciers van sulfiet moeten hun afnemers goed informeren, zodat de afnemer het additief op de juiste manier kan gebruiken. Doen ze dit niet, dan zijn ook zij in overtreding.

 

Reageer op dit artikel