nieuws

Febev over Veviba: vertrouwen herstellen, controles versterken

Nieuws 901

Het vertrouwen van consument en producent in de herkomst van vlees moet zo snel mogelijk worden hersteld. Dat zegt de werkgroep Rundvlees in België naar aanleiding van fraude bij Veviba.

Febev over Veviba: vertrouwen herstellen, controles versterken
Veviba heeft opnieuw consumentenvertrouwen geschaad. Archief Vleesmagazine

De verschillende schakels in de keten en de overheid moeten alles in het werk stellen om het vertrouwen te herstellen, meldt de Federatie van het Belgisch Vlees Febev vandaag in een persverklaring.

De werkgroep Rundvlees van het Belgisch ketenoverleg agro-voeding heeft de stand van zaken geïnventariseerd over de crisissituatie die ontstaan is naar aanleiding van de fraude bij het vleesbedrijf Veviba in Bastenaken en het moederbedrijf Verbist.

Vorige week bleek dat er bij Veviba was gerommeld met de invriesdata en etiketten van rundvleesproducten. Meerdere supermarkten deden het bedrijf meteen in de ban. Op sociale media wordt flink de spot gedreven met het bedrijf, onder meer door rapper Boef, die een clipje maakte.

Alles doorlichten

Bestaande controle- en informatiemechanismes moeten worden doorgelicht om tot gecoördineerde, slimmere en sterkere controles te komen die de mazen in het net dichten, aldus de Febev. ‘Allereerst moet deze zaak door alle bevoegde diensten en het gerechtelijk apparaat tot op het bot uitgespit worden. Er moet zo snel mogelijk volledige klaarheid geschapen worden in deze zaak. Enkel zo kan het beschadigde vertrouwen hersteld worden en kunnen dergelijke toestanden in de toekomst vermeden worden.’

Vertrouwen vraagt ook transparantie

De controle en nieuwe aanpak moet er bij de consument voor zorgen dat er transparantie ontstaat over de herkomst van zijn vlees. Het gaat om het borgen van de voedselveiligheid, maar consumenten moeten ook kunnen rekenen op de garantie op herkomst en inzicht krijgen in productiewijze, dierenwelzijn en duurzaamheidsaspecten. ‘Dit biedt kansen aan retail, horeca en export’, aldus de werkgroep.

Richting de producent over de verdere correcte behandeling van zijn product, zegt de werkgroep: ‘De sector engageert zich ertoe de afspraken rond transparantie in de rundvleesketen versneld uit te voeren en te versterken. Daartoe zullen de bestaande interprofessionele organisaties versterkt worden en laten we ze interregionaal opereren. De overheden kunnen dit proces ondersteunen met een snelle erkenning van de brancheorganisatie en het algemeen bindend maken van hun afspraken.’

Lees ook: Belgisch voedselagentschap moet op de schop

Reageer op dit artikel