nieuws

COV-voorzitter: ‘Week zonder Vlees’ goochelt met cijfers & feiten

Nieuws 11883

‘Prima, dat maatschappelijke partijen het bewustzijn willen bevorderen rond vlees. Maar als uitgangspunten voor dit soort publiekscampagnes inhoudelijk niet kloppen en er valse claims gecommuniceerd worden, dan trekken wij aan de bel.’ Dat zegt voorzitter Jos Goebbels van de COV naar aanleiding van de ‘Week zonder Vlees’.

COV-voorzitter: ‘Week zonder Vlees’ goochelt met cijfers & feiten
COV-voorzitter Jos Goebbels: ‘De Nederlandse vleessector heeft een toekomstvisie op basis waarvan het verder verduurzamen van de ketenproductie in de deelsectoren al geagendeerd is en opgepakt wordt. Archieffoto: COV

‘Als de initiatiefnemers uitgaan van een gemiddelde consumptie van 200 gram per persoon, dan slaan ze de plank bewust mis’, zegt Goebbels. ‘Met een consumptie aan vlees(waren) van mannen en vrouwen tussen de 19 en 50 jaar van respectievelijk 130 en 88 gram (bron: RIVM) zit Nederland op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden van het Voedingscentrum. Dat is ook goed, want vlees bevat veel hoogwaardige bouwstoffen, die goed zijn voor het menselijk lichaam. Vlees zit niet voor niets in de Schijf van Vijf en past prima in een gezond en gevarieerd eet- en leefpatroon.’

Berekeningen gaan mank

Als de ‘Week zonder Vlees’ uitgaat van pakweg een ‘dubbele consumptie’, dan gaan de doorrekeningen naar de footprint voor CO2, water en autokilometers ook mank. ‘De veronderstelde milieuwinst moeten we met een hele grote korrel zout nemen,’ aldus Goebbels. ‘Bovendien klopt het niet om mondiale gegevens los te laten op Nederland. Wij hebben de meest duurzame vee- en vleessectoren en kunnen internationaal als voorbeeld dienen voor een integraal duurzame productie.’

Green versus blue water

Het is misleidend te suggereren dat vlees wordt gemaakt van douchewater (= green water). Goebbels: ‘Het overgrote deel van het water, dat via gras en andere gewassen bij runderen en andere landbouwdieren binnenkomt is regenwater (= blue water). Dat wordt optimaal benut, omdat het gras verder geen doel dient. De claims rond het water moeten we met een factor tien lager leggen dan de initiatiefnemers zeggen te besparen met een vegetarisch menu.’ Ook het verbruik van ‘zeven maanden aan douchewater’ is zwaar overdreven. Het RIVM en Blonk Consultants komen uit op ‘zes dagen’. Als dagelijks een vleesvervanger wordt gegeten, scheelt dat nog geen drie ‘douchedagen’.

Autokilometers

Bij de autokilometers weegt de ‘Week zonder Vlees’ het effect van de vleesconsumptie af tegen de theoretische uitstoot van nieuwe auto’s. Goebbels: ‘Als je uitgaat van de werkelijke uitstoot en de gemiddelde levensduur, blijkt de besparing ruim 60 procent lager te liggen. Dan nog iets, de initiatiefnemers melden helemaal niet wat de milieudruk is van de vervangers, die toch gegeten zullen moeten worden en die ook druk leggen op het milieu.’

Vertekend beeld

De COV-voorzitter: ‘Al met al communiceert de ‘Week zonder Vlees’ een vertekend beeld van de milieuwinst die de actie zou opleveren. Wij zijn van dit selectieve gegoochel niet onder de indruk, maar verbazen ons wel hoe makkelijk diverse partijen waaronder veel media de aangeboden cijfers en feiten voor waar aannemen zonder deze te verifiëren. Goebbels: ‘We hebben als Nederlandse vleessector een goed verhaal over de manier waarop dieren gehouden worden en het vlees geproduceerd. Op basis van onze Toekomstvisie pakken wij diverse uitdagingen actief op en wordt het maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds verder uitgerold. Wij halen op heel veel gebieden goede cijfers: ons vlees verdient meer waardering.’

Reageer op dit artikel