nieuws

FNV: Poeliers krijgen pensioen en 3,5 procent meer loon

Nieuws 1138

Poeliers krijgen vanaf maart een loonsverhoging van 3,5 procent. FNV Voedingsindustrie heeft een cao gesloten voor de ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven. De cao heeft een looptijd van een jaar.

FNV: Poeliers krijgen pensioen en 3,5 procent meer loon
Archief Vleesmagazine

Onderdeel van de nieuwe cao is de afspraak dat alle medewerkers uit de poeliersector zich gaan aansluiten vanaf 1 januari 2019 bij het bedrijfstakpensioenfonds voor het slagersbedrijf. Nu hebben de meeste werknemers vaak geen of een matige pensioenregeling. John Klijn, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Het is fantastisch dat eindelijk een fatsoenlijk pensioen is geregeld voor deze medewerkers. Alles op alles wordt nu gezet om dit in gang te zetten zodat dit vanaf 2019 geregeld is.’

Stijging van 30 procent actieve deelnemers

Het bestuur van het pensioenfonds voor het slagersbedrijf staat in beginsel positief tegenover de aansluiting. De toevoeging van 4000 actieve deelnemer betekent voor het pensioenfonds een stijging van circa 30 procent van het aantal actieve deelnemers.

Reageer op dit artikel