nieuws

Onderzoek naar relatie voedsel en Alzheimer 

Nieuws 1059

Top bv en Wageningen UR hebben een uitgebreide literatuurstudie verricht naar voedsel en levensstijl in relatie met Alzheimer. De literatuurstudie is het uitgangspunt voor een groot praktijkonderzoek.

Onderzoek naar relatie voedsel en Alzheimer 
Dementie is inmiddels doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Foto: Top bv

Het praktijkonderzoek van WUR en Top bv naar de relatie tussen voedsel, levensstijl en Alzheimer gaat in de loop van 2018 van start en duurt naar verwachting 1 jaar. Het wordt uit overheidsgelden gefinancierd. Ook vlees en brood maken deel uit van het complete dieet dat consumenten tot zich nemen.

Nog niet openbaar

Vanuit Wageningen UR is professor Harry Wichers betrokken bij de literatuurstudie en het onderzoek. Honderden wetenschappelijke artikelen zijn de afgelopen maanden bekeken en beoordeeld op micronutriënten, voedselproducten en voedselpatronen. De bevindingen uit de studie worden nu nog niet openbaar gemaakt, maar vormen de basis voor het vervolgonderzoek in de praktijk.

Dementie is inmiddels doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Sinds de jaren 50 is het aantal mensen met Alzheimer verdubbeld en de verwachting is dat er in de komende 25 jaar opnieuw een verdubbeling gaat plaatsvinden (tot een half miljoen patiënten).

Farmaceuten stoppen zelfs onderzoek

Ondanks tientallen jaren farmaceutisch onderzoek is er nog steeds geen medicijn gevonden, en grotere farmaceutische bedrijven stoppen zelfs hun onderzoek. Ook is er twijfel over het mechanisme achter het ontstaan van Alzheimer.

Het praktijkonderzoek richt zich op de vraag of er wellicht een samenhang is te vinden tussen voedselpatronen en levensstijl enerzijds, en de ontwikkeling van verschijnselen van dementie anderzijds. Daarnaast is een belangrijk doel om de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren.

Top bv

Top bv is gespecialiseerd in praktische innovatie voor de voedingsindustrie. Het bedrijf, dat gevestigd is in Wageningen, werkt voor en met voedselproducenten en machinebouwers wereldwijd. Behalve technologische ondersteuning verwerft het bedrijf ook steeds meer kennis over goede voeding. Mede om die reden werkt het aan het onderzoek mee.

Diverse onderzoeken

In Nederland zijn meer onderzoeken gaande naar de relatie tussen goede voeding en gezondheid. De zoutreductie in onder meer brood en vlees zijn daar bekende resultaten van.

>>Lees ook: Gehaltes zout en verzadigd vet in voeding dalen

Reageer op dit artikel