nieuws

Gehaltes zout en verzadigd vet in voeding dalen

Nieuws 1354

Het zoutgehalte van levensmiddelen is de afgelopen 6 jaar met 11% afgenomen. Brood en vleeswaren doen het goed; in sauzen nam het zoutgehalte juist toe. Het percentage verzadigd vet in de onderzochte voeding daalde in 2017 maar langzaam.

Gehaltes zout en verzadigd vet in voeding dalen
Zoutgehalte in vleeswaren omlaag.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA ) naar de samenstelling van voeding in Nederland, met focus op het zoutgehalte en verzadigd vetgehalte in voeding.

Van brood tot vleeswaren

De NVWA onderzocht in het kader van de jaarlijkse zoutmonitoring 404 vergelijkbare levensmiddelen als bij de start van de monitoring in 2011: brood, chips en zoutjes, conserven, (diepvries-)snacks, kaas, kant-en-klaar-maaltijden, koek en banket, sauzen, soep en vleeswaren. De resultaten van de bemonstering wijzen uit dat in de afgelopen 6 jaar het zoutgehalte in deze productgroepen met 11% is gedaald.

Voor de daling zijn de productgroepen brood, conserven, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, soep en vleeswaren verantwoordelijk. Wel zijn er nog steeds grote verschillen in zoutgehaltes binnen dezelfde productsoorten. Alleen in de productgroep sauzen is geen reductie van zout waarneembaar maar juist een toename van 8%.

Zoutreductie

Wanneer de monitoringsgegevens van alle 858 onderzochte producten over de jaren worden vergeleken is het gemiddelde zoutgehalte gedaald van 1,24% in 2011 naar 1,13% in 2017. Er zijn voor veel productgroepen maximum-normen voor zout afgesproken in het Akkoord verbetering productsamenstelling. De gemiddelde hoeveelheid zout van brood is overigens sinds 2009 met 25% gedaald, zo blijkt uit onderzoek van de branches zelf.

Voor de productgroep groenteconserven voldoet 83%, voor soep en bouillon 86% en voor specifieke vleeswaren voldoet 73% aan de afgesproken normen. Verder is opvallend dat circa 50% van de bouillonblokjes in 2017 nog niet voldeed aan de afgesproken norm. En voor vleesconserven voldeed slechts 59% aan de aanstaande norm.

Etikettering klopt niet altijd

Een andere conclusie uit de monitoring is dat het zoutgehalte dat wordt vermeld op etiketten van producten in de regel hoger is dan het geanalyseerde zoutgehalte. Het duidelijkst is dit voor de productgroep kaas. Onduidelijk is waardoor dit precies wordt veroorzaakt.

Foto: NVWA

Percentage verzadigd vet daalt langzaam

Uit de resultaten van onderzoek naar verzadigd vet blijkt dat het gemiddelde gehalte in geselecteerde productsoorten langzaam afneemt. Zo voldeed in 2017 60% van de bemonsterde paté en smeerleverworst aan de afgesproken maximale norm voor verzadigd vet; in 2016 was dit nog minder (48%). 94% van de bemonsterde kant- en klaar-maaltijden voldeed aan de aanstaande norm voor verzadigd vet.

Ook voor wat betreft verzadigd vet klopt de etikettering niet altijd. Meest opvallend is dat in Saksische smeerleverworst 12% meer verzadigd vet wordt geanalyseerd dan in de voedingswaarde op het etiket wordt vermeld.

Akkoord verbetering productsamenstelling

De afgelopen jaren zijn vanuit het Akkoord verbetering productsamenstelling afspraken gemaakt over het maximumgehalte aan zout en verzadigd vet in voedingsmiddelen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit akkoord begin 2014 afgesloten met brancheorganisaties van de voedingsmiddelenindustrie, retail, horeca en catering.

Doel is dat het in 2020 gemakkelijker moet zijn voor de consument om maximaal 6 gram zout en maximaal 10% van de dagelijks benodigde calorieën uit verzadigd vet te laten bestaan.

In dit kader monitoren NVWA en RIVM in opdracht van het ministerie van VWS jaarlijks voedingsmiddelen op gehalten zout, suiker en (verzadigd) vet.

Dit is het laatste onderzoek naar zout-, suiker- en vetgehalte in levensmiddelen dat de NVWA op deze wijze uitvoert.

Reageer op dit artikel