nieuws

Rauwe rookworst: vleesbereiding of vleesproduct?

Nieuws 2084

De NVWA heeft de laatste tijd verschillende slagers en vleeswarenproducenten aangesproken op de rauwe rookworst die in de toonbank ligt. De NVWA beschouwt de rauwe rookworst als een vleesbereiding. De KNS en de Vereniging Nederlands Vleeswarenfabrikanten (VNV) zetten daar vraagtekens bij.

Rauwe rookworst: vleesbereiding of vleesproduct?

Al eerder was er een discussie ontstaan tussen de NVWA en (belangenbehartigers van) producenten van filet americain en ossenworst. Ook deze producten zijn volgens de NVWA vleesbereidingen, meldt de KNS.

Onderscheid vleesproduct en vleesbereiding

Met de NVWA loopt al een lange tijd de discussie over de methode om exact te kunnen bepalen wanneer een product een vleesbereiding is of, wanneer de eigenschappen van vers vlees zijn verdwenen en het daardoor, een vleesproduct is geworden. Om te bepalen welke additieven gebruikt mogen worden, moet eerst vastgesteld worden of het een vleesproduct of een vleesbereiding betreft.

Lees ook: ‘NVWA-tarieven stijgen met 2,3 procent’

De NVWA is van mening dat de gebruikte verwerkingsstappen hiervoor bepalend zijn en dat het onderscheid organoleptisch vastgesteld kan worden. Dit standpunt is, ondanks herhaaldelijk verzoek van het bedrijfsleven, tot op heden nooit deugdelijk door NVWA onderbouwd.

Vervolgacties

De VNV is inmiddels een juridische procedure gestart om via de rechter een definitief oordeel te vragen over de methode om het onderscheid tussen een vleesproduct en vleesbereiding te bepalen. Met deze verklaring van recht verwachten zij en de KNS dat NVWA gedwongen wordt om haar eigen interpretatie te herzien en de handhaving in lijn te brengen met het wettelijk oordeel van de rechter.

Als de juridische procedure geen resultaat oplevert (uitspraak verwacht medio 2018), vraagt het bedrijfsleven ook voor enkele dossiers bij de Europese Commissie een uitzondering aan binnen de huidige additievenwetgeving. Voor deze producten kan dan een ruimer gebruik van additieven worden toegestaan. Na overleg met de Europese Commissie zijn inmiddels de voorbereidingen gestart om dossiers voor te bereiden voor drie uitzonderingen: Filet Americain, Carpaccio en Ossenworst en vergelijkbare producten. Het is helaas nog niet zeker of de overheid deze uitzonderingen wil steunen. Afhankelijk van het verloop wordt ook rauwe rookworst voorgedragen als uitzondering.

Hoe te handelen

Op dit moment spreekt de NVWA bedrijven aan op producten waar fosfaten of nitriet of andere additieven aan toe zijn gevoegd en door de NVWA beschouwd worden als vleesbereiding. Tot zover bekend worden er geen waarschuwingen of boetes opgelegd. Waarschijnlijk wacht de NVWA op de uitkomst van juridische procedure. Als deze negatief uitvalt voor de producenten, zal de NVWA niet lang wachten met handhaven. Het advies voor bedrijven is daarom om een plan beschikbaar te hebben voor het geval de juridische procedure negatief uitvalt.

De KNS houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief.

Lees ook: ‘Wijzigingen in controles en maatregelen bij NVWA’

Reageer op dit artikel