nieuws

NVWA verbetert toezicht wildketen

Nieuws 1301

De NVWA heeft aan de KNS laten weten dat zij gaat starten met gerichter en meer risico-gebaseerd inspecteren in de wildketen. Het risico-gebaseerd toezicht spitst zich toe op de tracering van de producten.

NVWA verbetert toezicht wildketen
Foto: KNS

De NVWA heeft bij de KNS aangegeven dat onder andere moet worden aangetoond waar het wild of vlees van wild vandaan komt. Daarnaast zijn de volgende punten van belang:

  • Verklaring van de gekwalificeerd persoon (ook wel GP-verklaring/Verklaring 1ste onderzoek/wildhygieneverklaring genoemd) Bij levering van karkassen van zowel klein of groot wild door de jager aan de wildbewerkingsinrichting (WBI), detailhandel en horeca, moet een volledig ingevulde GP-verklaring aanwezig zijn. Alleen als er geen abnormaliteiten zijn vastgesteld mag het wild of vlees van wild naar een ander bedrijf dan een WBI worden gebracht.
  • Bij wilde zwijnen moet er altijd een trichine-onderzoek plaatsvinden anders mag het vlees niet in de handel worden gebracht. Ook als er trichinen aanwezig zijn mag dit vlees niet in de handel worden gebracht. De aanwezigheid van trichinen brengt namelijk een groot risico met zich mee voor de volksgezondheid.
  • Hygiëne van jager tot eindproduct Hierbij wordt niet alleen naar uitrusting en materiaal gekeken maar ook naar de hygiëne van het product (tekenen van vervuiling en/of bederf.
  • Dierlijke bijproducten/afvallen moeten op een juiste manier worden verzameld en afgevoerd. Hierbij zal toezicht gehouden worden bij de jager/de Gekwalificeerd Persoon (GP-er), het wildverzamelcentrum, de wildbewerkingsinrichting, de poelier, het restaurant en het vervoer in de keten.

Mochten er afwijkingen worden geconstateerd, kan de NVWA via het bestuursrecht of strafrecht passende maatregelen nemen. Daarnaast wordt er van het bedrijf verwacht dat er direct afdoende corrigerende maatregelen worden genomen om de geconstateerde afwijking(en) op te heffen.

Meer informatie is te vinden op de website van de NVWA.

Lees ook: ‘Wildevent Driessen Food: ‘Meer convenience door hoge wildprijzen’

Reageer op dit artikel