nieuws

NVWA-tarieven stijgen met 2,3 procent

Nieuws 1590

De tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stijgen per 1 januari 2018 met gemiddeld 2,3 procent. De NVWA brengt deze tarieven in rekening bij bedrijven voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse.

NVWA-tarieven stijgen met 2,3 procent
Een inspecteur van de NVWA voert een controle uit bij een vleesverwerkend bedrijf. Foto: ANP

De NVWA-tarieven stijgen in 2018 met gemiddeld 2,3 procent. Omdat sommige tarieven stijgen en andere tarieven dalen kunnen de gevolgen voor de individuele bedrijven verschillen. De tarieven worden vastgesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle nieuwe tarieven worden 13 december 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.

Doorberekenen van kosten

De NVWA wordt voor ongeveer 70 procent betaald door het ministerie van LNV en het ministerie van VWS. De overige 30 procent zijn kosten voor keuringen en herinspecties bij bedrijven. Deze kosten worden via retributies bij het bedrijfsleven in rekening gebracht. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. De tarieven van de NVWA worden daarom jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen.

Andere oorzaken voor de stijging van de tarieven zijn het op verzoek van het bedrijfsleven inrichten van een extra keurpunt in de haven van Rotterdam, het feit dat export groeit en dat landen buiten de EU steeds meer eisen stellen aan geïmporteerde producten. Dit betekent dat de NVWA meer werk moet verrichten om het bedrijfsleven in staat te stellen te exporteren naar deze derde landen.

Als alle kostenstijgingen in rekening gebracht zouden worden, zouden de tarieven met gemiddeld 4,1 procent stijgen. De ministeries van LNV en VWS hebben echter besloten om voor het jaar 2018 een deel van de prijsstijging voor rekening van de overheid te laten. Daarom stijgen de tarieven dit jaar met gemiddeld 2,3 procent.

Wijzigingen in controles en maatregelen

Eerder dit jaar maakte de NVWA bekend dat zij een paar belangrijke wijzigingen heeft doorgevoerd in haar controles en maatregelen bij overtredingen. In het nieuwe interventiebeleid staat hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt en welke maatregelen zij oplegt. Er zijn een paar grote wijzigingen doorgevoerd. Zaken waar de NVWA bij constateert dat een waarschuwing niet heeft geholpen, krijgen bijvoorbeeld gelijk een boete. Deze boetes beginnen bij € 525, maar kunnen oplopen tot een groter bedrag bij herhaling van een beboetbare afwijking. Het gemiddelde boete bedrag in 2016 betrof € 1.461.

Lees ook: ‘NVWA verbetert toezicht wildketen’

Reageer op dit artikel