nieuws

FEBEV en Waalse overheid leggen afspraken dierenwelzijn vast

Nieuws 1919

De Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en de Waalse overheid hebben woensdag 20 december nieuwe afspraken op het gebied van dierenwelzijn vastgelegd in een convenant. Deze is ondertekend door de Waalse minister voor dierenwelzijn Carlo Di Antonio en de Waalse ministers Collin en Jeholet.

FEBEV en Waalse overheid leggen afspraken dierenwelzijn vast

In dit convenant, dat alleen geldt voor slachthuizen die gevestigd zijn in Wallonië, zijn op initiatief van FEBEV wederzijdse doelen en verbeterpunten vastgelegd om een duurzame verbetering van het dierenwelzijn na te streven.

De vijf verbeterpunten

  • Het verplicht installeren van camera’s op een aantal kritieke locaties: losplaats, stallen, drijfgang, verdoving en steekplaats.
  • Een opwaardering van de functie van animal welfare officer. Dit wordt een staffunctie die rechtstreeks aan het management rapporteert.
  • Een doorlichting van de volledige slachthuissector door een onafhankelijk controle-instelling.
  • Een verhoging van de frequentie van opleidingen op vlak van dierenwelzijn, zowel voor slachthuispersoneel als voor toezichthouders.
  • Een revisie van de autocontrolegids G-018 in 2018 en meer transparantie tussen de schakels in de keten (kwekers, transporteurs, enz.), met duidelijk vastgelegde na te leven richtlijnen op vlak van dierenwelzijn.

Dierenwelzijn duurzaam verankeren in slachthuizen

Als nationale beroepsvereniging is FEBEV vanzelfsprekend erg tevreden om 2017 te kunnen afsluiten met de ondertekening van dit convenant, dat inhoudelijk overeenstemt met het convenant dat eerder dit jaar in Vlaanderen werd ondertekend. De ondertekening van deze convenanten is immers een nieuwe stap om het welzijn van de dieren uniform en duurzaam te verankeren in alle slachthuizen in België.

Ook convenant over hygiëne getekend

Eerder deze week ondertekenden de Belgische organisaties FEBEV en het FAVV een convenant betreffende de hygiëne en de export in de vleessector. Het doel hiervan is het faciliteren van de constructieve dialoog tussen beide partijen. Het convenant tussen de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) legt de basis voor een structureel platform. Hierin kunnen zowel het voedselagentschap als de vleessector samenwerken om gemeenschappelijke strategische pijlers aan te pakken.

Reageer op dit artikel