nieuws

FEBEV en het FAVV ondertekenen convenant

Nieuws 1720

De Belgische organisaties FEBEV en het FAVV hebben vrijdag 15 december een convenant betreffende de hygiëne en de export in de vleessector ondertekend. Het doel hiervan is het faciliteren van de constructieve dialoog tussen beide partijen.

FEBEV en het FAVV ondertekenen convenant
Philippe Van Damme (voorzitter FEBEV) en Herman Diricks (gedelegeerd bestuurder van het FAVV) tekenen het convenant.

Het convenant tussen de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) legt de basis voor een structureel platform. Hierin kunnen zowel het voedselagentschap als de vleessector samenwerken om gemeenschappelijke strategische pijlers aan te pakken.

De voornaamste doelstellingen

  • Identificatie van extra mogelijkheden om een duurzame verankering van hygiëne in de slachthuizen te verwezenlijken, wat zich moet weerspiegelen in een positieve trend van gunstige inspectieresultaten.
  • Duiding verschaffen omtrent de rol van elke partij en pistes ter verbetering te identificeren die de prestaties van de Belgische export van vlees een duw in de rug kunnen geven.
  • Zoeken naar oplossingen voor de residu- en antibioticaproblematiek via het opzetten van projecten binnen de organisatie, of in samenspraak met andere stakeholders. De voorgaande schakels in de keten (veevoederbedrijven, primaire sector) dienen echter eveneens nodige inspanningen te blijven leveren om residu’s geen kans te geven, en dit in samenwerking en samenspraak met het FAVV.
  • Opzetten van een communicatieplatform tussen beide partijen om de evaluatie van de geleverde inspanningen mogelijk te maken en als denktank te fungeren voor toekomstige uitdagingen binnen de sector.

Over FEBEV en FAVV

De Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90 procent van de Belgische omzet in de vleesindustrie.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is een Belgische (semi)overheidsinstelling die tot taak heeft te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel.

Lees ook: ‘Harde Brexit catastrofe voor vleessectoren Nederland en België’

Reageer op dit artikel