nieuws

Varkenshouderij wil nú actie voor lagere tarieven NVWA

Nieuws 58

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij willen dat het Kabinet zo snel mogelijk actie onderneemt tegen de hoge tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert voor keuringen en controles bij veehouders.

Varkenshouderij wil nú actie voor lagere tarieven NVWA

NVV en LTO Varkenshouderij, die al jaren strijden voor verlaging van de keuringskosten, overwegen tevens nadere stappen om het teveel aan betaalde keuringskosten voor de varkenshouders terug te vorderen.

De Raad van State oordeelde deze week dat de NVWA-tarieven in strijd zijn met de uitgangspunten die het Kabinet zelf heeft vastgelegd. De Raad van State nam de kosten onder de loep, op verzoek van de Tweede Kamer en stelt dat de kosten niet aansluiten op de werkelijk gemaakte kosten. Als het gaat om toezicht op naleving van regels, stelt de Raad van State dat toezicht in eerste instantie een overheidstaak is, waarvan de kosten eigenlijk niet zouden moeten worden doorberekend. Dat in Nederland de regels worden nageleefd, komt immers iedereen ten goede.

‘Deze uitspraak onderstreept ons jarenlange pleidooi voor verlaging van de keuringskosten. De te hoge tarieven die de NVWA hanteert, lopen finaal uit de pas bevestigt nu ook de Raad van State. Dit verslechtert de concurrentiepositie van Nederlandse varkenshouders, ten opzichte van buitenlandse collega’s’, zeggen NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.

Speerpunt

Verlaging van de keuringskosten was tijdens de acties van de varkenssector, vorig jaar september in Den Haag en Brussel, een belangrijk speerpunt. NVV en LTO Varkenshouderij hebben regelmatig aan de bel getrokken bij staatssecretaris Van Dam én zijn voorgangster, Sharon Dijksma om de tarieven te verlagen. In plaats van verlaging, verhoogde de NVWA de tarieven in mei 2016 nog eens.

‘De uitspraak van de Raad van State is klip en klaar, wat ons betreft. Het is nu hoog tijd dat er onmiddellijk werk wordt gemaakt van tariefsverlaging’, vinden Jansen en Douma.

Reageer op dit artikel