nieuws

Blurring met alcohol in retail wakkert discussie aan

Nieuws

Winkeliers in een dertigtal steden krijgen de kans deel te nemen aan een pilot om naast hun hoofdnering alcohol te schenken. Onder meer Den Bosch, Maastricht, Zwolle, Arnhem en Amsterdam doen mee aan de proef met uitgebreide mengvormen.

Blurring met alcohol in retail wakkert discussie aan
Misset Horeca

Het gaat om een pilot van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot eind 2016. Winkeliers mogen in het kader van deze pilot alcohol schenken. De proef kan op zowel bijstand als kritiek rekenen. De pilot wordt ook wel blurring genoemd, de vervaging in het aanbod per winkel.

De VNG wil niet zeggen welke gemeenten exact meedoen aan de proef. Den Bosch is in elk geval een van de gemeenten die deelnemen, meldt Misset Horeca. De Bossche Wethouder Huub van Olden wil kijken of een terras met alcoholhoudende dranken mogelijk is binnen de pilot, omdat ondernemers dat nodig zouden hebben in deze moeilijke tijden.

Bossche Bol
Nol Roos van de Bossche Volkspartij is juist tegen de versoepeling. ‘De horeca heeft het heel hard te halen. ‘Elke kop koffie en Bossche Bol die zij mislopen is er één te veel’, is zijn stelling in deze discussie.

Mengvormen
In de proef van de VNG hoeven winkeliers niet te voldoen aan de eisen van de Drank- en Horecawet. Volgens Den Bosch zijn deze eisen voor retail ‘niet reëel’ omdat de alcoholverstrekking geen ‘hoofdactiviteit’ is. ‘Met deelname tonen we aan vooraan te willen meelopen, in plaats van een afwachtende houding aan te nemen,’ reageerde het college van B&W eerder op dit experiment.

De pilot, uitgevoerd op verzoek van een aantal grote gemeenten, moet input leveren voor de inbreng van de VNG bij de evaluatie van de Drank- en horecawet (DHW). Burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater, lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, trekt die kar. ‘Van gemeenten wordt verwacht dat zij toezien op naleving van de Drank- en horecawet. Die stamt uit de jaren dertig en is niet meegegaan met de maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens de wet staan er waterdichte schotten tussen horeca, retail en slijterij, maar in de praktijk zijn de scheidslijnen diffuus’, aldus Verhoeve op VNG.nl .

Staatssecretaris
Staatssecretaris Van Rijn is tegenstander van het schenken van alcohol in de retail en heeft de VNG in een brief verzocht de VNG-pilot mengvormen winkel/horeca niet in de huidige vorm door te laten gaan. De VNG gaat echter door en vraagt Van Rijn er op te vertrouwen ‘dat gemeenten de taken goed en integer uitvoeren en het handhavingsbeleid ordentelijk vormgeven.’ De staatssecretaris heeft geen wettelijke bevoegdheden de pilot te verbieden, het zijn de gemeenten die beslissen over de Drank- en Horecawet.

Inschrijven
Gemeentes kunnen zich nog steeds inschrijven voor de pilot, meldt Esther Verhoeff, woordvoerder van VNG, aan Misset Horeca. ‘Wij maken geen namen bekend van gemeentes die meedoen. Ook concrete cases leveren we niet aan de pers. Het is aan de gemeentes zelf om hierover te communiceren.’ Een mailing met toelichting en een inschrijfformulier is verzonden aan alle colleges van B&W en gemeentesecretarissen.

Verhoeff laat weten dat bijvoorbeeld bouwmarkten, supermarkten en winkels waar kinderen en jongeren komen, uitgesloten zijn van deelname. De overige winkeliers zijn gebonden aan de 18+ regel en moeten bij twijfel ook om een ID vragen.

De pilot
De pilot uitgebreide mengvorm winkel en horeca houdt in:

  • Aan de pilot doen ongeveer dertig gemeenten mee.
  • Per gemeente mogen zich ten hoogste 25 winkels registreren.
  • Hoofdonderwerp is toetsen van de bestaande handhavingspraktijk.
  • Supermarkten, bouwmarkten en ¬winkels waar veel kinderen komen, mogen niet meedoen.
  • De pilot wordt begeleid door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
  • De data worden verzameld ten behoeve van de inbreng van de VNG op de evaluatie van de Drank- en horecawet.
  • De pilot gaat dit voorjaar van start en duurt tot het eind van het jaar. Rond die tijd evalueert de Tweede
  • Kamer de Drank- en horecawet.
  • De pilot loopt voor de periode van 1 jaar. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd.
Reageer op dit artikel