nieuws

HAS Hogeschool en Atelier Waarden van het Land slaan de handen ineen

Nieuws

Collegevoorzitter van HAS Hogeschool Dick Pouwels en directeur van het Atelier Waarden van het Land Ton Duffhues hebben op 29 oktober 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het gaat over een unieke vorm van samenwerking die beide partijen meerwaarde biedt.

HAS Hogeschool en Atelier Waarden van het Land slaan de handen ineen
Dick Pouwels en Ton Duffhues hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

‘De samenwerking met HAS Hogeschool maakt het mogelijk om beter in te spelen op de behoeften in de markt en om de ambities van het Atelier Waarden sneller en met meer impact te realiseren’, aldus Ton Duffhues, directeur van Atelier Waarden van het Land. Dick Pouwels is blij met de samenwerking omdat HAS Hogeschool hiermee een extra dimensie kan toevoegen aan de opleiding van studenten én professionals in de sector. ‘De kennis en ervaring van Atelier Waarden van het Land versterken onze brede oriëntatie op de vorming van jonge mensen tot professional en ondernemer in agro, food en leefomgeving.’

‘Onze cursussen en themabijeenkomsten zijn erop gericht om naast alle aandacht voor de economische en technologische aspecten ook andere, vooral mensgerichte waarden voor het voetlicht te brengen. Dit hoort gewoon bij de transities die plaatsvinden in agro, voedsel en leefomgeving’, vertelt Ton Duffhues. ‘In al onze activiteiten richten we ons op persoonlijke waarden in relaties tot grote thema’s die spelen in het werkveld.’ Dick Pouwels vult aan: ‘Ook HAS Hogeschool focust zich op waardengerichtheid. Het is één van de thema’s die HAS wil verankeren in het onderwijs, naast duurzaamheid, ondernemendheid, internationalisering en talentgerichtheid, samen W DO IT. De samenwerking met de HAS is dus voor beide partijen een logische stap en krijgt vorm via het onderwijs maar ook via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.’

Activiteiten

Atelier Waarden van het Land gaat door met haar activiteiten zoals de Open Leergang, de In-company trainingen, de Ateliersessies, de seminars en de coachings- en intervisie sessies. Daarnaast gaan HAS Hogeschool en het Atelier gezamenlijk binnen het voltijdonderwijs aan de slag. In samenspraak met docenten en studenten worden inspirerende, eigentijdse methoden en werkvormen ontwikkeld om het werken met waarden als een competentie vorm te geven. Ton Duffhues kijkt uit naar de samenwerking: ‘Ik verwacht dat we gezamenlijk iets goeds kunnen neerzetten met een lange termijn perspectief. Ik vind het een uitdaging om behalve met professionals uit het bedrijfsleven en docenten ook met jonge mensen en ondernemers in spé aan het werk te gaan, om zo gezamenlijk iets op te bouwen dat van meerwaarde is voor henzelf én de sector.’

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is het opleidingscentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en groene ruimte met twee locaties: in Den Bosch en Venlo. De instelling heeft 2700 voltijdstudenten aan verschillende opleidingen op het gebied van agro, food, en groene ruimte. Daarnaast volgen 300 cursisten verschillende bedrijfsopleidingen en is de instelling actief op het gebied van onderzoek en advies.

Stichting atelier Waarden van het Land

Atelier Waarden van het Land is een coöperatief netwerk waarin landbouworganisaties en coöperaties actief participeren. De stichting wil inspireren en activeren door middel van waardevolle ontmoetingen van mensen die zich betrokken voelen bij landbouw, voedsel en leefomgeving. En op deze manier bijdragen aan een beweging waarin vanuit waardenoriëntatie nieuwe kansen ontstaan voor een duurzame samenleving. Atelier Waarden van het Land organiseert uiteenlopende activiteiten: van leergangen tot workshops, van seminars tot in-company trainingen.

Reageer op dit artikel