nieuws

Zaak varkenshouders tegen Brabant gestrand

Nieuws

Varkensboeren die strijden tegen strengere regels in ‘varkensprovincie’ Noord-Brabant, hebben nul op het rekest gekregen bij de rechtbank in Den Bosch. Die verklaarde de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) woensdag niet-ontvankelijk.

Zaak varkenshouders tegen Brabant gestrand

Brabantse boeren die hun bedrijf willen uitbreiden, moeten tegenwoordig extra inspanningen leveren om milieuschade en overlast tegen te gaan. Ze moeten bijvoorbeeld maatregelen nemen om stank en uitstoot van schadelijke stoffen als ammoniak te beperken. Daarvoor krijgen ze een rapportcijfer. Voor een vergunning moet een boer met uitbreidingsplannen minimaal een 7 halen, waar een 6 staat voor het wettelijke minimum.

Procedure

De NVV had een procedure aangespannen om de regels in de provincie met de meeste varkens van het land van tafel te krijgen. Volgens de organisatie is verduurzaming een zaak voor de sector zelf en schaden de regels de concurrentiepositie van Brabantse varkenshouders.

Geen partij

De rechtbank stelt echter dat de NVV geen partij is in de kwestie. Bovendien had de organisatie eerst een serieuze poging tot overleg moeten doen alvorens naar de rechter te stappen. Individuele varkenshouders kunnen zelf een zaak aanspannen als de provincie weigert een vergunning af te geven, redeneert de rechtbank.

Het provinciebestuur is blij met de uitspraak en ziet eventuele vervolgzaken met vertrouwen tegemoet. ‘Deze uitspraak betekent dat de provincie de verduurzaming in de veehouderij die samen met vele partijen is ingezet, voortvarend voortzet.’ De NVV beraadt zich nog op een reactie.

Reageer op dit artikel