nieuws

Brief van de NVV aan staatsecretaris Dijksma

Nieuws

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft samen met haar ketenpartners een oproep naar staatssecretaris Dijksma gestuurd, waarin aandacht gevraagd wordt voor de huidige zeer slechte financiële situatie in de Nederlandse varkenshouderij. De NVV doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om samen met de varkenssector maatregelen te nemen die zorgen voor ondersteuning van de Nederlandse sector in de huidige crisistijd.

Brief van de NVV aan staatsecretaris Dijksma

Deze maatregelen zullen deels op Europees niveau uitgevoerd dienen te worden, deels op nationaal (Nederlands) niveau en zijn in grote lijnen in 3 categorieën in te delen: Maatregelen om de (extra) productiekosten in Nederland te reduceren, ter versterking van de Nederlandse concurrentiepositie. Maatregelen om de toegevoegde waarde voor de Nederlandse productie en daarmee de opbrengsten te vergroten, met name exportbevordering. Maatregelen om in geval van crisissituaties vraag en aanbod op de EU-markt beter in evenwicht te brengen.

Verzoek tot gesprek met staatssecretaris

Op 7 september a.s. wordt de Europese Landbouwraad gehouden in Brussel. De NVV heeft staatssecretaris Dijksma in de genoemde brief verzocht om vóór de Landbouwraad in gesprek te gaan. De NVV wil de huidige crisissituatie bespreken en de maatregelen toelichten zodat de staatssecretaris maximaal inzet om ruimte in Brussel te creëren voor de maatregelen.

Bewustwordingscampagne

De NVV treft voorbereidingen om samen met andere voedselproducenten een agro brede campagne te lanceren op radio en tv. De campagne moet de burgerconsumenten bewust maken dat er een prijskaartje hangt aan duurzaam geproduceerd voedsel.

Demonstratie 7 september

Rond de Europese Landbouwraad op 7 september in Brussel worden door verschillende sectoren en organisaties acties gepland. De NVV zal aansluiten bij de betoging in Brussel om daar haar eigen statement te maken.

Reageer op dit artikel