nieuws

Varkenspootjes mogen ook naar China

Nieuws

De Chinese autoriteiten hebben sinds 1 november de import van varkenspootjes uit Nederland formeel toegelaten.

Varkenspootjes mogen ook naar China

Vorig jaar juni hadden de Chinese autoriteiten de export van varkensvlees al toegelaten voor een beperkt aantal varkensvleesproducten. Hier vielen de varkenspootjes nog niet onder. Voor de volledige verwaarding van het varken is de toelating van de pootjes van groot belang. In China is, met het Chinees Nieuwjaar in het vooruitzicht, veel vraag naar varkenspootjes.

Met de export van varkenspootjes wordt een activiteit waar vele jaren aan is gewerkt door het Ministerie van EL&I, de Nederlandse Ambassade in Peking, de NVWA, de COV en het Productschap Vee en Vlees afgerond. De Chinese autoriteiten benadrukken dat varkenspootjes alleen kunnen worden geëxporteerd als de Nederlandse producerende bedrijven erkend zijn voor export én beschikken over een goedgekeurd protocol voor de productie van varkenspootjes.

Reageer op dit artikel