nieuws

Steven Lak naar Rotterdamse haven

Nieuws

Steven Lak, voorzitter van het Productschap Vee en Vlees (PVV), wordt per 21 januari voorzitter van Deltalinqs en Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Lak is bekend met het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Steven Lak naar Rotterdamse haven

In de kabinetsplannen is het voornemen geuit om de productschappen op te heffen. ‘De voorgenomen opheffing van de PBO zoals gesteld in het regeerakkoord is geen reden om de handdoek nu al in de ring te gooien’, aldus het PVV bestuur. ‘Uiteraard zullen de diverse sectorale commissies nader bepalen welke taken het productschap moet gaan uitvoeren in 2013. De gestelde kaders in de begroting voor 2013 blijven vooralsnog overeind.’ Het bestuur van het Productschap PVV heeft woensdag 31 oktober de begroting voor 2013 vastgesteld.

Reageer op dit artikel